Radar · Miljö

Experter vill se globalt mål för luftkvalitet

Experter, forskare och förhandlare från hela världen samlades i Göteborg i mars för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet.

”Ett globalt miljömål för luftföroreningar och en kraftfull mobilisering av resurser för att förbättra luften i låginkomstländer”, föreslår en internationell expertgrupp i en ny rapport.

Rapporten samlar slutsatserna från den internationella workshopen Saltsjöbaden VII, som arrangerades i mars av bland andra Naturvårdvårsverket och IVL Svenska miljöinstitutet. Workshopen hölls i Göteborg och samlade över 180 beslutsfattare, forskare och experter från 35 länder och 20 internationella organisationer.

– Luftföroreningar är vår enskilt största miljöhälsorisk. Flera miljoner människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Minskar vi utsläppen av luftföroreningar kan vi spara både liv och kostnader för sjukvården och samtidigt minska belastningen på ekosystemen och klimatet, säger Peringe Grennfelt, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Där konstateras att hjärt- och lungsjukdom, demens, stroke och typ 2-diabetes är kopplade till luftförorenande ämnen som kväveoxider, marknära ozon och partiklar. De främsta källorna är trafik och vedeldning, men också jordbruket, den fossila energisektorn och vissa industrier.

Ett globalt mål är en av flera rekommendationer för att minska luftföroreningar.

– Ett globalt mål om luftkvalitet är en intressant idé, även om formerna behöver diskuteras ytterligare innan det kan bli relevant. Men generellt kan gemensamma miljömål motivera ett ambitiöst samarbete både internationellt och inom länder, säger Anna Engleryd, vid Naturvårdsverkets luftenhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV