Radar · Politik

Bris: Barn hör inte hemma i fängelser

Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Tidöpartiernas planer på att inrätta ungdomsfängelser, har brett stöd sedan Socialdemokraterna ställt sig bakom planerna. Nu varnar Bris för risken att barns rättigheter urholkas.

Regeringen har nu gett kriminalvården i uppdrag att inrätta ungdomsfängelser senast i juli 2026. Ett förslag som ingick i Tidöavtalet, och som nu har stöd även av Socialdemokraterna. 

Vid en pressträff på onsdagen pressenterade Magdalena Andersson och Ardalan Shekarabi partiets politik för att bekämpa gängvåldet. Bland förslagen ingår att Kriminalvården tar över ansvaret för unga som begår särskilda brott.

”Det handlar om särskilda ungdomsavdelningar, så kallade ungdomsfängelser. Det skulle också innebära att SiS-vården kan renodlas och förbättras så att de kan vårda rätt målgrupp, inte tungt gängkriminella”, skriver partiet.

Förslaget fick hård kritik när utredningen presenterades i augusti från flera barnrättsorganisationer. Rädda barnen skrev då bland annat att de också ser stora brister i arbetet med att ge rätt stöd, vård och rehabilitering till barn som begått allvarliga brott, som Statens institutionsstyrelse bedriver. Men ingenting som tyder på att ”Kriminalvården, som inte har erfarenhet att arbeta med barn, vård och behandling för barn eller barns rättigheter, skulle ha bättre förutsättningar att lyckas”.

Även FN:s barnrättskommitté, som granskar Sveriges efterlevnad av barnkonventionen, har tidigare uttryckt oro över Tidöavtalets förslag om unga lagöverträdare, inklusive ungdomsfängelser. 

Att barn begår allvarliga brott visar på ett stort misslyckande av samhället, anser Bris, som varnar för barnfängelser i ett pressmeddelande. 

– Att införa fängelse för barn samtidigt som regeringen tittar på förslag på sänkt straffmyndighetsålder är ett skifte i synen på barn och riskerar att urholka barnets rättigheter, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Bris noterar att repressiva förslag dominerar i både budget och sakpolitik och ser även där risk för fokusskifte.

– Det krävs mycket mer kraftfulla satsningar för att vända trenden kring kriminaliteten. Vi vill se satsningar på ett förebyggande arbete som tar sikte på att barns uppväxtvillkor är i fokus och att barnets rättigheter stärks i stället för att urholkas, säger Jägerskog.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV