Radar · Miljö

Två av tre svenskar vill ha politik som minskar bilberoendet

Trafik på Essingeleden i Stockholm.

61 procent av svenskarna anser att de är beroende av bil i sitt vardagsliv. Men samtidigt vill 65 procent se att politikerna arbetar för ett minskat bilberoende. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

– Svenskarna sitter djupt fast i ett bilberoende, men de flesta verkar vilja komma loss ur det. Självklart är det många som verkligen behöver bil, det är inte konstigt i glesbygd, men i städerna borde det vara enkelt för människor att ta sig fram hållbart, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

I en Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen låtit göra fick drygt 1200 svenskar svara på frågorna om de är beroende av att ha bil i vardagen samt om de tyckte det är viktigt att politikerna vidtar åtgärder för att minska beroendet av bil i vardagslivet.

Och även om hela 61 procent svarade att de är beroende av bil så svarade också 65 procent att de tycker det är mycket eller ganska viktigt att politikerna vidtar åtgärder för att minska beroendet.

Politiken gynnar bilåkandet

Samtidigt menar Naturskyddsföreningen att regeringens politik just nu snarare gynnar bilåkandet och ökar utsläppen av växthusgaser. De lyfter flera exempel, såsom till exempel ett minskat järnvägsunderhåll samtidigt som underhållet för bilvägar ökar, sänkt reduktionsplikt, skrotade nya regler för reseavdragen samt införandet av skrotningspremie för fossilbil – men enbart om du byter till ny elbil och inte till cykel eller kollektivtrafik.

– I stället för att hjälpa människor att bli av med sitt bilberoende eldar regeringen på för ökad bilism. Regeringens politik för att gynna ökad bilism är mycket mer kraftfull än deras politik för att minska utsläppen och bryta bilberoendet, säger Beatrice Rindevall.

Naturskyddsföreningen menar att det är regeringens ansvar att agera mer kraftfullt i frågan, och att regeringens brist på agerande ”visar en okunskap om de fysikaliska lagar som styr vår planets klimatsystem”.

”Varje kilo utsläpp av växthusgaser lagras i en redan mättad och kraftigt uppvärmd atmosfär, och vi ser nu hur flera oåterkalleliga tröskelpunkter riskerar att passeras med katastrofala effekter som följd”, skriver organisationen i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV