Radar · Inrikes

Friskola stängs efter varning från Säpo

Skolinspektionen drar in tillståndet för bolaget ALM Education, som driver Cordoba International School i Stockholm. Skolstängningen sker sedan att Säpo varnat om samröre med våldsbejakande islamister.

Enligt myndigheten riskerar elever på skolan att radikaliseras. Uppgifterna bygger på information från Säkerhetspolisen.

I yttrandet uppger Säpo att flera anställda och personer i ledningen stått i kontakt med våldsbejakande islamister. En av dessa ska tidigare ha verkat för en islamistisk terrororganisation utomlands.