Radar · Utrikes

Finland stänger hela gränsen mot Ryssland

Finland stänger den sista av sina gränsövergångar mot Finland.

Finland stänger den sista öppna gränsövergången mot Ryssland, rapporterar Helsingin Sanomat. Beskedet kommer efter att flera hundra asylsökande under de senaste veckorna har kommit till gränsövergångarna mellan Ryssland och Finland.

Beslutet kommer att fattas under ett regeringssammanträde under tisdagseftermiddagen, skriver tidningen.

Gränsen kommer att stängas för all trafik förutom godstrafik, uppger två regeringskällor till tidningen.

Beskedet kommer efter att flera hundra asylsökande under de senaste veckorna har kommit till gränsövergångarna mellan Ryssland och Finland – vilket av finska myndigheter har benämnts som ett försök till en hybridattack. Många av de asylsökande har anlänt på cykel, då man inte får korsa gränsen till fots.

Finlands nio gränsövergångar mot Ryssland har också successivt stängts under den senaste tiden – och endast gränsstationen i Raja-Jooseppi i Lappland har lämnats öppen.

Finlands gränsbevakning har de senaste dagarna byggt temporära stängsel vid två av landets gränsövergångar mot Ryssland, och EU har även skickat 50 gränsvakter via Frontex för att bistå landet.

Finlands 1 340 kilometer långa gräns mot Ryssland är den längsta i Europa.

Beslutet att stänga gränsövergångarna gäller mellan 18 november 2023–18 februari 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV