Radar · Inrikes

Upprörda känslor under koranbränning

Polisen för bort en person under manifestationen utanför Stockholms moské.

Det är bitvis upprörda känslor under koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen i Stockholm.
– Gå in i moskén, ge honom inget utrymme. Koranen finns i hjärtat, säger en man.

En kvinna ber ”Fader vår” och viftar med ett kors. En man blir omhändertagen av polis, och åhörare skriker på varandra.

Det är många känslor i omlopp i samband med koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, där uppskattningsvis omkring 200 personer sig, enligt TT:s utsända.

Polisen har kallat in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter.

Utanför moskén står äldre män som manar yngre killar att hålla sig lugna:

– Gå in i moskén, ge honom inget utrymme. Koranen finns i hjärtat, säger en man.

Nekade i februari

Koranbränningen är den första som fått tillstånd sedan förvaltningsrätten och kammarrätten i Stockholm tidigare i år slog fast att polisens beslut om att neka tillstånd för koranbränningar varit felaktiga.

– Vi har ju nekat två olika arrangörer att bränna Koranen i februari. Då motiverade vi de avslagen med den bedömningen som Säkerhetspolisen hade gjort, av den påverkan på attentatshot på Sverige och svenska intressen som det skulle innebära, säger Helena Boström Thomas, presstalesperson vid polisen.

– Tillståndet för dagens sammankomst har utfärdats mot bakgrund av att kammarrätten sedan dess underkänt de besluten. Huvudprincipen är ju att en ansökan om tillstånd för allmän sammankomst ska bifallas, fortsätter hon.

Starka reaktioner

Tillståndet är utfärdat till privatpersonen Salwan Momika, som den 6 februari fick nej på sin ansökan om att bränna Koranen utanför Iraks ambassad, men som senare var en av dem som fick rätt i domstol.

Salwan Momika är ursprungligen från Irak och vill genom bränningen rikta kritik mot islam.

– Vi kommer att bränna Koranen. Vi kommer att säga: vakna Sverige. Det här är demokrati. Den är i fara om de säger att vi inte får göra så här, säger Salwan Momika, som genomför intervjun med hjälp av en tolk, till TT inför manifestationen.

"Krigar inte mot muslimer"

De tidigare koranbränningarna utanför bland annat Turkiets ambassad vållade starka internationella reaktioner.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har sagt att en svensk Natoanslutning inte kan bli aktuell så länge koranbränningar tillåts i Sverige.

Enligt Salwan Momika handlar koranbränningen inte om Nato för hans del, utan om kritik mot Koranen, som han anser bör förbjudas i hela världen.

– Vi krigar inte emot muslimer, utan mot deras tankar. Vi är inte emot muslimerna, vi är med dem, säger Salwan Momika.

Polisen skriver på sin hemsida att anordnaren nu utreds för hets mot folkgrupp, ”eftersom koranen brändes på den plats den brändes, det vill säga utanför en moské”

Eldningsförbud råder

Den planerade koranbränningen sker samtidigt som det råder eldningsförbud i hela Stockholms län efter beslut av länsstyrelsen.

Men även om koranbränningen kan innebära ett brott mot eldningsförbudet väger yttrandefriheten tyngre, enligt polisen.

– Yttrandefrihetens grundlagsskydd står över, eftersom eldningsförbudet är ett bötesbrott. Vi ingriper inte om det inte uppstår fara, säger Helena Boström Thomas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV