Radar · Miljö

Grundvattennivåerna redan ovanligt låga

För kommunalt vatten finns i allmänhet vattenförsörjningsplaner och kapacitet för att klara längre torrperioder.

De svenska grundvattennivåerna befaras fortsätta sjunka de närmaste månaderna och ligga på ovanligt låga nivåer i stora delar av landet, även om vädret följer en normal kurva.

Det är främst i de södra och mellersta delarna av landet som nivåerna kommer att ligga lågt under juli och augusti.

– Särskilt känsliga områden för låga nivåer är kustområden som Stockholms skärgård och på Gotland. Där är förmågan att naturligt magasinera generellt sämre samtidigt som fritidsboendet och turismen ökar, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sverige geologiska undersökning (SGU).

I sydvästra Norrland har nivåerna hunnit återhämta sig något efter den senaste tidens regn.

– I stora delar ser vi faktiskt inte ut att få några problem den närmaste tiden, bland annat tack vare tillskott med snösmältningen men också med en del nederbörd.

Liknar 2018

Enligt Bo Thunholm börjar nivåerna närma sig de vi hade för fem år sedan, 2018.

– Fortsätter nivåerna att minska kommer vi att hamna i liknande förhållanden senare under sommaren.

Fakta: Län där vattnet riskerar att sina
• Hallands län
• Jönköpings län
• Kronobergs län
• Västra Götalands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
Lokala variationer förekommer och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen fungera utan problem.
Källa: SGU

I beräkningarna som SGU genomför tittar man relationen mellan nederbörd och avdunstning – men också vattenkonsumtionen.

– Om det är varmt väder med lite nederbörd tenderar konsumtionen att öka, bland annat med bevattning men vi människor kanske duschar mer också och det påverkar.

Små magasin drabbas mer

Anledningen till att nivåerna minskar är att både maj och juni har varit torrare och varmare än normalt i praktiskt taget hela landet.

– Det kan bli extra besvärligt för framför allt små magasin och egna brunnar där man haft problem tidigare år.

Bor man i ett hushåll som tillhör den kommunala vattenförsörjningen ser förutsättningarna annorlunda ut.

– Där finns i allmänhet vattenförsörjningsplaner och en kapacitet för att klara längre torrperioder. Men även där finns det lokala variationer och man har också sämre förutsättningar i vissa delar av landet, säger Bo Thunholm.