Radar · Miljö

Klimatministern: ”Regeringen har hemläxa”

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Extremvädret på kontinenten är ett tecken på att Sverige och Europa måste göra mer för att minska utsläppen, enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
– Det som sker nu är otroligt oroande, säger hon till TT.

Den svenska sommaren må vara halvljum, men annorstädes slås värmerekord på löpande band. Juni var den varmaste junimånad som har uppmätts globalt både på land och i hav – och mycket pekar på att även juli blir rekordvarmt. I Sydeuropa är torkan svår och bränderna förödande.

– En effekt av tröskeleffekter som sker när man har en global uppvärmning som vi har just nu och något som vi kommer att få se mer av framöver, säger klimatminister Romina Pourmokhtari.

– Just därför är det otroligt viktigt att vi i Sverige och i Europa gör mer för att minska utsläppen och därmed utvecklingen som sker nu.

”Rätt riktning”

TT: Regeringens politik pekar hittills på ökade utsläpp som ytterligare eldar på klimatförändringarna. Hur går det ihop med det du säger?

– Vår politik går i rätt riktning. Men i närtid har vi bland annat kortsiktiga etappmål, exempelvis för trafiksektorn, där regeringen med politiken vi hittills presenterat inte är på väg att nå det.

Det är en konsekvens av att många väljare har lagt sina röster på partier som har gått till val på sänkta bränslepriser, enligt Pourmokhtari.

– Det är en verklighet man får hantera genom att se vad vi kan hitta för andra områden som kan bidra till minskade utsläpp, exempelvis trafiksektorn och industrin.

"Hemläxa"

En viktig faktor för att nå klimatmålen är, enligt Pourmokhtari, att säkerställa att det fåtal storföretag som står för en stor andel av Sveriges totala utsläpp ställer om.

– Det de återkommer till om och om igen är mer ren el. Det är därför vi lägger så mycket tid på att hantera tillståndsärenden och annat för vindkraft, men också ser till att bygga möjlighet för mer kärnkraft och solenergi.

Att Sverige till slut når klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 är klimatministern övertygad om.

– Men vi behöver på olika sätt se hur vi kan hantera trafiksektorn just nu, för där har regeringen en hemläxa att göra.

Fakta: Sveriges klimatmål

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, därefter ska utsläppen vara negativa. För att nå dit finns flera etappmål:

År 2030 bör utsläppen vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990.

År 2040 bör utsläppen vara minst 75 procent lägre än 1990.

Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV