Radar · Integritet

Italienska kommuner tar bort samkönade föräldrar från födelsecertifikat

Under en hbtqi-parad i Rom i juni protesterades det bland annat mot de tuffare lagarna mot regnbågsfamiljer.

Italiens högerpopulistiska regering har gått ut hårt mot samkönade föräldrar. Tidigare i år upphörde möjligheten att registrera två föräldrar till barn med samkönade föräldrar. Nu har landet tagit ett steg ytterligare och uppmanar kommuner att dra tillbaka föräldrars namn på födelsecertifikat, rapporterar tidningen Fempers.

Samkönade partnerskap legaliserades 2016 i Italien. Men möjligheten för samkönade par att adoptera varandras barn inom partnerskapet har inte varit tillåten. På grund av en otydlig lagstiftning har en del domstolar slagit fast att det inte föreligger något hinder för samkönade par att inom partnerskapet adoptera den andra partnerns barn om det bor tillsammans med dem.

Men nu är det alltså inte bara slut med det. Den italienska regeringen uppmanar också kommuner att dra tillbaka samkönade föräldrar från födelsecertifikaten.

Det har bland annat staden Padua gjort, där 33 icke-biologiska föräldrar nu blivit borttagna från sina barns födelsebevis. I samtliga fall handlar det om lesbiska föräldrar varav bara den ena var biologisk förälder, skriver Fempers.

Human rights watch kritiserar nu regeringens agerande och skriver att Italien omedelbart bör ”återinföra de kvinnor som tagits bort från deras barns födelseattest och släppa sitt förbud mot registrering av barn födda av samkönade par”.

”Rätten att skapa en familj är inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter – alla vilka Italien har ratificerat”, skriver organisationen.