Radar · Inrikes

Färre väntas söka asyl i Sverige

Underlag för ansökan om uppehållstillstånd för den som är i behov av skydd i Sverige.

Migrationsverket spår att den pågående trenden av allt färre asylsökande fortsätter under nästa år. Det gäller både flyktingar från Ukraina och för dem från andra oroshärdar i världen. Samt de som kommer hit för att arbeta. Detta enligt en ny rapport från Migrationsverket.

Runt 14 000 ukrainare bedöms söka skydd från Rysslands anfallskrig på Ukraina i år. Det är en sänkning med 1 000 personer jämfört med tidigare prognoser. Under 2024 förväntas antalet personer som kommer hit från kriget i Ukraina bli ännu lägre: 10 000. Det prognostiserar Migrationsverket i en ny rapport

Samtidigt kommer ungefär 12 000 personer från Ukraina lämna Sverige i år.

Flyktingar från kriget i Ukraina lyder under ett särskilt regelverk, massflyktsdirektivet, och räknas separat.

Färre väntas söka asyl i Sverige

Antalet som kommer från andra krishärdar runt om i världen och söker ordinarie asyl förväntas sjunka från 16 000 till 14 000.

Annika Gottberg planeringsdirektör på Migrationsverket spår att allt färre söker sig till Sverige för skydd
Annika Gottberg planeringsdirektör på Migrationsverket spår att allt färre söker sig till Sverige för skydd.  Fotograf: Björn Bjarnesjö

– Under de senaste åren har det skett en påtaglig minskning av Sveriges andel av antalet asylansökningar i Europa. Vi ser att den trenden har fortsatt hittills i år, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Antalet asylsökande som befinner sig i Sverige eller anländer under året beräknas vara 47 000 personer. De som väntar på besked om att återförenas med sina anhöriga eller som söker förlängning blir cirka 45 000 under 2023.

Hårdare regler för arbetskraftsinvandring

Konsekvenserna av det höjda försörjningskravet som förväntas träda i kraft efter förslag från regeringen blir att mellan 7 000 och 11 000 färre kommer söka sig till Sverige för att jobba här varje år, menar Migrationsverket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV