Radar · Miljö

Boliden slipper betala ersättning för giftutsläpp

En spansk domstol har kommit fram till att gruvbolaget Boliden inte behöver betala för skadorna vid Spaniens näst största utsläpp av giftiga ämnen någonsin. 

Den spanska provinsen Andalusien stämde det svenska gruvföretaget Boliden och krävde betalning för saneringen efter ett utsläpp av giftigt slamspill vid en tungmetallgruva. Utsläppet skedde vid en reservoar vid Aznalcóllar-gruvan 1998 och kostnaderna uppgick till motsvarande närmare 1 miljard svenska kronor. 

Men en spansk domstol befriade Boliden från ansvar och ogillade stämningsansökan uppger AP. Rätten menade att det saknades stöd i lagen för att kräva att företaget ska betala för sitt utsläpp och befriade det från allt miljöansvar. 

Domen kan överklagas till Spaniens högsta domstol.

Utslaget är en i raden i en lång rad för att reda ut Bolidens ansvar för utsläppet. 1999 dömdes Bolidens spanska del att betala 430 miljoner kronor men undvek detta genom regler för obestånd. 

Utsläppet innebar att uppskattningsvis 1,3 miljarder liter försurad vätska släpptes ut i Guadiamarfloden i Sevilla-provinsen och hotade en nationalpark. 

Ett stort område nära gruvan översvämmades med giftigt slam med zink, järn och andra tungmetaller. Tusentals fiskar och fåglar dödades.

Gruvan stängdes 2001 men intresse finns från företag att öppna upp den igen.

Utsläppet 1998 det näst värsta giftiga utsläppet i Spanien någonsin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV