Radar · Djurrätt

Gäddan hotad i Östersjön: ”Oroväckande”

Att freda fisket är ett alternativ som kan rädda fisken, enligt forskare.

Gäddan är definitivt på nedgång i Östersjön, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fortsätter den negativa trenden får det allvarliga konsekvenser. ”Det är oroväckande”, säger forskaren Jens Olsson.

I flera år har det kommit enskilda larm om att gäddan minskat kraftigt i Östersjön. Men en övergripande bild har inte gått att få, förrän nu.

– Många som vistas i skärgården, och även jag själv, har upplevt att den har försvunnit från stora delar av skärgården. Men det har varit väldigt svårt att kvantifiera det, eftersom vi har så dåligt med data, säger Jens Olsson.

I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Fisheries Research, har Jens Olsson tillsammans med två kollegor vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU sammanfört 60 olika lokala mätningar för att få en övergripande bild.

"Extremt kraftigt"

Mätningarna, eller tidsserierna som han kallar dem, sträcker sig 15–20 år tillbaka i tiden. Tidsserierna har hämtats från åtta länder vid Östersjöns kust.

– I de enskilda tidsserierna minskar det mellan 15 och 100 procent. I vissa områden extremt kraftigt. Det finns områden där det har ökat lite grann, men framförallt ser vi minskningar, säger Olsson.

I Östersjön är gäddan den största rovfisken. Ur miljösynpunkt får ett minskat gäddbestånd stora konsekvenser för ekosystemet.

– I och med att gäddan är ett rovdjur, en toppredator, håller den näringsväven i schack, säger Jens Olsson.

Minskar antalet gäddor ökar i stället antalet mindre fiskar, som spigg. Ökar antalet spigg minskar antalet bottendjur och djurplankton, vilket i sin tur leder till en utbredning av trådalger – vilket i längden skapar en syrefattig, död havsbotten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV