Radar · Miljö

Sverige toppar förnyelsebar energi i EU

Sverige drar ifrån övriga EU när det kommer till andelen förnyelsebar energi om 66 procent.

När Eurostat presenterar sin lista över andelen förnyelsebar energi bland medlemsländerna ligger Sverige i topp. Även resten av EU har ökat andelen till 23 procent under 2022.

Sverige har länge legat före de andra länderna i EU vad det gäller förnyelsebar energi. Under 2022 ökade vi andelen till 66 procent, mycket beroende på stor del vattenkraft, samt vind, fasta och flytande biobränslen och värmepumpar.

Det är en bit över EU:s mål om att minst 42,5 procent av energin ska vara förnyelsebar (upp från 32 procent) till 2030. Det kravet kommer att öka till 45 procent, hoppas lagstiftarna.

Dock räknas inte kärnkraften, som utgör runt 30 procent av Sveriges elproduktion, som en del av förnyelsebar energi.

Sverige ligger en bra bit över genomsnittet för EU när det kommer till förnyelsebar energi. Bild: Eurostat

Det är Eurostat som sammanställer data och är ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen.

EU ökar andelen

EU ökar sin andel förnyelsebar med någon ynka grad till 23 procent 2022 från året innan. 17 av 27 medlemsländer ligger under EU:s snitt om 23 procent förnyelsebar energi. Det innebär att många medlemsländer har långt kvar till målen, skriver Eurostat.

På andra plats efter Sverige kommer Finland (47,9 procent) före Litauen (43,3 procent) på tredje plats. De som ligger i topp i EU har ofta stora andelar vindenergi eller biobränsle som källor för förnyelsebar energi. Österrike som har 33,8 procent förnyelsebar energi får mycket av sin energi från vattenkraft. På jumboplatsen finns Irland, som bara har 12 procent förnyelsebar energi.