Radar · Politik

Nytt uppdrag ska förebygga radikalisering

Justitieminister Gunnar Strömmer och Jonas Trolle, chef på Center mot våldsbejakande extremism.

Regeringen ger Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet i uppdrag att förstärka samverkan mellan myndigheter för att förebygga radikalisering och spridning av våldsbejakande terrorism.

Det säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Uppdraget går, utöver att stärka samarbetet mellan olika myndigheter, även ut på att stärka dialogen mellan myndigheter och olika aktörer i det civila samhället, som trossamfund.

Om ett år ska CVE lämna en samlad redogörelse för uppdraget.

Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget i Sverige och den förhöjda terrorhotnivån.

– Säkerhetspolisens bedömning är att hotet inte kommer att avta på kort tid utan att vi snarare ska utgå ifrån att det består under en längre tid, säger Gunnar Strömmer.

Det blir därför extra viktigt att arbeta långsiktigt, enligt Strömmer.

– Då blir samspelet mellan olika samhällsaktörer särskilt betydelsefullt, säger han.

Uppdraget ska CVE genomföra i samverkan med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Säkerhetspolisen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV