Radar · Mänskliga rättigheter

Antalet fall av tortyr och misshandel ökar i Turkiet

Personer som deltar i en marsch för HBTQ-rättigheter i Istanbul, i juni i år, grips av polis.

2022 anmälde 1 201 personer att de eller någon av deras anhöriga utsattes för tortyr och misshandel till människorättsorganisationen Human Rights Foundation i Turkiet. En ökning med 22 procent jämfört med föregående år, enligt människorättsorganisationen.

Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) senaste rapport, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu (2022) visar att 1 201 personer under 2022 anmälde till HRFT att de själva eller någon av deras anhöriga utsattes för tortyr och misshandel.

The Human Rights Foundation in Turkey (HRFT), på turkiska, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, grundades 1990 med ett syfte att dokumentera bevis på tortyr, erbjuda behandling till överlevande efter tortyr och bekämpa tortyr och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Svenska Sida har stöttat HRFT sedan 1993. Källa: Sida

Den yngsta som sökte hjälp var 3 år och den äldsta är 76 år. 56,9 procent av de sökande var män, 39,1 procent var kvinnor och 4 procent var Hbtqi.

70,2 procent av de som sökte hjälp av stiftelsen utsattes för fysiskt ingripande, 83,4 procent för hot och förolämpningar och 45,2 procent utsattes för ”positionstortyr”. 43,5 procent av de hjälpsökande torterades sexuellt, tre personer våldtogs.

Metin Bakkalcı, ordförande för HRFT, uppger till den turkiska sajten Yesilgazete att den stora ökningen av tortyr och misshandel är en indikator på de mänskliga rättigheternas utveckling i Turkiet.

Trots att Turkiet officiellt har nolltolerans mot tortyr finns det välgrundade anklagelser om såväl tortyr som andra kränkningar av mänskliga rättigheter i fängelser och häkten", skriver Sida.