Radar · Inrikes

Kvicklera undersöktes inte före skred

Jordskredet skadade bland annat motorvägen.

Ingen provtagning genomfördes för att se om det fanns kvicklera i det skreddrabbade området i Stenungsund, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt dokument som tidningen begärt ut har markprover tagits och skickats för analys före det att närliggande markarbeten inleddes. Dessa prover visar däremot inte på förekomsten av kvicklera.

Detta trots att platsen tidigare pekats ut som riskområde för kvicklera, som kan komma i rörelse vid bland annat regn eller vibrationer.

– Om man vill bygga något alls i Västsverige behöver man lära sig att hantera kvicklera. Men det är viktigt att känna till om man har kvicklera eller inte, så att man inte jobbar med för liten säkerhetsmarginal, säger HannaSofie Pedersen vid Statens geotekniska institut (SGI) till tidningen.

Bygglovshandlingar för hus i närheten konstaterar att det faktiskt finns kvicklera i marken i området kring E6:an, vilket Vetenskapsradion var först att rapportera om.

Samtidigt skärptes rekommendationerna för vilka undersökningar som ska genomföras så sent som i år. Något som innebär att det inte var lika tydligt vid tiden för markundersökningen.

Polisen har inlett en förundersökning och rubricerar just nu ärendet som grov allmänfarlig vårdslöshet. Men vad som orsakade skredet är ännu oklart.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV