Radar · Inrikes

Trasig gps bakom oljeutsläppet – två får böter

Färjan Marco Polo står sedan i söndags på grund utanför Hörvik i Blekinge och har orsakat ett stort oljeutsläpp.

Två besättningsmän på den grundstötta färjan Marco Polo har dömts till 50 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik. De förlitade sig på en gps som inte fungerade i dimman och mörkret, konstaterar åklagaren.

Besättningsmännen trodde att de befann sig på utsidan av Hanö, men fartyget befann sig i själva verket mellan Hanö och fastlandet. Vid den första grundstötningen var det tredjestyrman som var vakthavande befäl.

– Det är nedsatt sikt, det är dimma och mörker. Han har vid framförande av fartyget nöjt sig med att titta i det elektroniska sjökortet, i stället för att använda sig av andra hjälpmedel, som till exempel radarn ombord eller vanlig utkik, säger kammaråklagare Adrien Combier-Hogg.

Besättningsmännen har förhandsgodkänt strafföreläggandet, vilket betyder att det har vunnit laga kraft.

Inte följt upp

-Det är lite oklart, men det verkar som att man har haft en gps ombord som har ett fel och som vid det här tillfället också har larmat och så har man inte riktigt följt upp det, vilket gjort att man har hamnat på fel plats, säger åklagaren.

Den första grundstötningen orsakade en smäll som märktes av alla ombord, men eftersom de trodde att de befann sig på djupt vatten förstod de inte att det handlade om en grundstötning, har besättningsmedlemmar uppgett i förhör. Sedan tog befälhavaren över som vakthavande befäl.

– Han gör egentligen samma fel. Han fastställer inte sin position utifrån alla navigatoriska hjälpmedel som man har ombord, utan han tittar också bara i det elektroniska sjökortet, säger Adrien Combier-Hogg.

Har förståelse

Han har förståelse för att 50 dagsböter kan uppfattas som ett milt straff när man har orsakat så stor skada.

– Jag kan förstå om man har den uppfattningen, men jag vill poängtera att det här rör sig om ett oaktsamhetsbrott och i svensk straffrätt har oaktsamhetsbrott väsentligt lägre straff jämfört med en uppsåtlig form av samma handling.

Han poängterar att det här brottet inte handlar om vattenföroreningen. Kustbevakningen har i ett senare skede möjlighet att påföra bolaget en vattenföroreningsavgift.

– Så det sista angående utsläppet är inte sagt.

Dessutom utreds fortsatt ett annat misstänkt brott som är kopplat till frågetecken kring fartygets sjövärdighet, men detta handlar hittills bara om indikationer som ska följas upp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV