Radar · Inrikes

Regeringen: Könsrelaterat våld ska bekämpas med Predov 

Personer som utövar våld mot närstående ska behandlas med en behandlingsmetod kallad Predov (Preventing domestic violence). Det för att hindra att våld uppstår eller upprepas av våldsutövarna.

Det blir Kriminalvården och Socialstyrelsen som får i uppdrag att införa och utvärdera behandlingsprogrammet Predov som riktar sig till personer som utövar våld mot närstående. 

Programmet är utvecklat inom Kriminalvården och ska vara i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder för våld i nära relationer. Predov, som godkändes för användande 2020, är en del i en nationell strategi för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld, skriver regeringen.  

– Våld i nära relationer kan aldrig accepteras. Vi måste både förebygga våld och arbeta aktivt med behandling hos våldsutövarna. För att kunna se vilka åtgärder som verkligen ger effekt behöver mer resurser satsas på utvärdering och uppföljning, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i ett pressmeddelande

Frivilligt stöd

Ett av områdena där behandlingseffekterna ska utvärderas är inom socialtjänstens verksamhet och för personer som frivilligt söker stöd för våld mot närstående.

I mars i år redovisade Kriminalvården efter ett regeringsuppdrag hur Predov kunde användas på kommunal och regional nivå. Socialstyrelsen har också betonat att programmet skulle kunna underlätta övergången mellan behandling hos de olika huvudmännen.

– Våldet mot kvinnor och barn ska bekämpas med samma kraft som gängsbrottsligheten. Det är en fråga om att bekämpa grova brott, men också om trygghet, frihet och jämställdhet. Kriminalvården har en gedigen erfarenhet av att förebygga återfall i brott, och det är bra att det här arbetet följs upp på ett strukturerat sätt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Vad det gäller hur mycket medel staten skjuter till kommer Kriminalvården 2 miljoner kronor under 2024 och 2025 och Socialstyrelsen 3 miljoner kronor. För 2026 och 2027 tilldelas Kriminalvården 1 miljon kronor och Socialstyrelsen 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget, skriver regeringen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV