Radar · Politik

S ska bli ett parti i takt med tiden

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och partiledare Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna ska uppdatera sin samhällsanalys, rannsaka sig själva och utforma en politik mer i takt med tiden. Medan partiet gruvar sig över förlusten av regeringsmakten förra året ska politiken som ska återvinna den formuleras.

– I grunden handlar det om vårt land, jag vill att vi ska ta med oss det bästa i det nya, säger partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff tillsammans med partisekreteraren Tobias Baudin.

Partiet tillsätter nu elva arbetsgrupper som ska ta fram politik och förslag, i första hand med sikte på S-kongressen 2025, och därefter valen 2026 och 2030.

Mot sin vilja

Andersson konstaterar att partier som företräder en högerinriktad eller borgerlig politik har haft övervikt i riksdagen sedan den förra borgerliga valsegern 2006. Visserligen var S i regeringsställning mellan 2014 och 2022, men partiet tvingades då, som Andersson beskriver det, driva igenom förslag som partiet inte ville, som slopad värnskatt.

– Självklart var inte åtta år i regeringsställning förlorade år, tillägger hon dock.

S-ledaren noterar att partiet, trots ökat stöd i det senaste valet, har tappat traditionella väljare i bruksort och ute i landet och tror att det beror på en rad faktorer. Hon nämner ökade klyftor, en känsla av att ha lämnats i sticket när fler dras till städer, omfattande invandring som inte mötts med åtgärder för integration, och misstro mot att välfärden kan leverera.

– Under vår tid (läs: i regering) har budgetarna varit omfördelande men uppenbarligen inte tillräckligt, säger Magdalena Andersson.

Kultur och förnuft

Mer hade, enligt henne, behövts göra för barn som växer upp i utsatta områden. Och klimatpolitik hade behövt formas så att den tar mer hänsyn till att villkoren inte är desamma i hela landet.

Projektet som S nu drar i gång ska ge förutsättningar för en ny samhällsgemenskap och ska utgå från sådant som respekt, jämlikhet och tillit, hur samhället organiseras samt kultur och värderingar, rättvisa och sunt förnuft.

– I Sverige tränger vi oss inte före i kassan eller sjukvården, säger S-ledaren.