Radar · Inrikes

Unga blinda får inte rätt till ledsagning

En ledsagare på Stockholms centralstation.

Under de senaste tio åren har antalet synskadade som beviljats stöd med ledsagning från kommunerna minskat kraftigt.
Sämst är utvecklingen bland unga, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

De som ändå får rätt till ledsagning enligt LSS får det i mer begränsad grad, visar rapporten. Det gör att unga får förlita sig på föräldrar eller syskon, samtidigt som de vill försöka bli så självständiga som möjligt.

Unga synskadade riskerar att bli isolerad i sitt hem och beroende av andra, enligt Socialstyrelsen.

Att få mat hemlevererad eller att någon kan följa med till frisören eller på läkarbesök är oftast inte det som en ung person i första hand behöver för att kunna leva som andra. De behöver ju kunna hänga med kompisar och göra saker som andra ungdomar gör, säger Ylva Branting, utredare på Socialstyrelsen.

Under de senaste tjugo åren har en förflyttning skett, där unga som tidigare beviljats stöd enligt LSS i dag i högre grad får det via socialtjänstlagen, SoL. Något som dock ofta innebär en kostnad för den enskilda.

Fler kommuner än tidigare – nästan 70 procent – tar i dag ut en avgift för ledsagning, enligt Socialstyrelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV