Radar · Politik

Regeringsuppdrag: Kriminalvården ska växa mer

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att ta fram en ny utbyggnadsplan för att matcha samhällets behov.

Myndigheten ska även presentera en ny rapport för åren 2024–2033 som inkluderar ett uppskattat kapacitetsbehov, personalbehov och redovisar när nya anstalts- och häktesplatser kan tas i drift.

– Det har att göra med att samhällsutvecklingen är mörk när det gäller brottsligheten. Vi ger nya verktyg till polis, åklagare och andra brottsbekämpare så att fler brott ska klaras upp och vi skärper straffen så att fler kommer hamna i fängelse och sitta inne längre, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till Sveriges Radio Ekot.

Bakgrunden är enligt ett pressmeddelande från regeringen att det pågående arbetet med att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten har inneburit ökat tryck på anstalter och häkten, något som väntas öka ännu mer.

På torsdag ska regeringen fatta beslut om 112 nya platser i Kumla och Umeå.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV