Glöd · Debatt

PFAS är en tickande miljöbomb

Experiment med PFAS i dricksvatten vid en amerikansk forskningsanläggning.

PFAS, som finns i allt ifrån kläder till köksredskap, är ett hot mot både miljön och vår hälsa och bör därför stoppas skriver samhällsdebattören Hans Mannefred.

DEBATT. PFAS är ett samlingsnamn för högfluorerade, vatten- och fettavvisande kemikalier. PFAS finns i brandsläckningsskum, kläder, vattenbaserad färg, elektroniska produkter och köksredskap. PFAS är spridda över hela jordklotet och kan förekomma i i olika miljöer som sediment, vatten, jord, damm och i levande organismer i vilka PFAS kan anrikas. PFAS  är extremt beständiga ämnen i miljön. 

Dricksvatten med förhöjda halter av PFAS kan utgöra en hälsofara.
Det kan också vara en hälsorisk om man äter PFAS-förorenad mat eller andas in PFAS som damm. Många människor på jordklotet har antagligen
uppmätbar halt av PFAS i sitt blod. Förhöjda halter av PFAS i blodet misstänkts kunna orsaka cancer och missbildningar.

USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA, och USA:s försvarsdepartement bagatelliserade först larmrapporterna som pekade på hälsoriskerna med PFAS. EPA erkände senare att det fanns studier
som indikerade att exponering med PFOS och PFOA (två av de mest kända PFAS-ämnena) i vissa nivåer kunde resultera i skadliga hälsoeffekter, bland annat fosterskador. Förhöjda halter av PFAS i modersmjölk kunde orsaka att barn drabbas av accelererande pubertet eller skelettskador. Andra skadliga effekter på hälsan är njur- och testikelcancer, leverskador, skador på immunförsvaret, sköldkörtelrubbningar och kolestrol förändringar. Det är ingen överdrift att påstå: PFAS är en tickande miljöbomb.

Försvaret är en av de aktörer som står för dessa miljöföroreningar genom sina övningar med brandskum, PFAS hittas dessutom på kommunala brandövningsplatser. Nu när försvaret får en större ekonomisk kostym, är det rimligt att de tar ett större miljöansvar för sina verksamheter. Att man sätter igång att sanera de värsta hotspotsen är det minsta man kan kräva.
 
Det finns många exempel på giftskandaler med PFAS. Ronneby flygplats är ett sådant fall, som nu kommer bli ett prejudicerande ärende i Högsta domstolen.
 
Varför vi måste försvara oss mot försvaret är en fråga, som uppkommer, inte bara i Ronneby. Även Uppsala har en PFAS-skandal, som nu kan bli ett ärende i Mark- och miljööverdomstolen efter överklagan av det negativa beslutet i Mark- och miljödomstolen. Kommunen stämde Försvaret på drygt 250 miljoner, som ersättning för den fördyrande reningen av dricksvattnet till kommunmedborgare, men förlorade i första instans.

Aktion Rädda Vättern har under många år kämpat för att PFAS-befria flygplatsen i Karlsborg. Nu har regeringen beviljat försvaret undantag när det gäller att följa miljöbestämmelserna! Detta för att det ska vara fritt fram för försvaret och Nato att kunna använda flygplatsen för att öva i närheten av Vättern. Däremot ska flygplatsen i Skövde som ska läggas ner saneras från PFAS.  Var finns logiken?
 

Karlsborgs flygplats och PFAS-problematiken kan nu också hamna hos Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom Aktion Rädda Vättern kommer att begära detta.
 
Det har funnits tankar i debatten på att flytta övningarna från Karlsborgs flygplats till Älvdalens skjutfält. Det vore en klok lösning, som också välkomnas av kommunledningen i Älvdalen. Älvdalens skjutfält är ett av Europas bästa övningsområden vad gäller olika mätmetoder för träffar och verkansgrad.

En av medlemmarna i Vätternvårdsförbudet är Försvarsmakten, men det minskar inte oron för Vättern och framtiden. Eftersom Vätternvårdsförbundet inte är en myndighet har de inte heller makt att kräva förändring eller ställa krav på sanering eller rening av PFAS. Det hanteras av länsstyrelse och miljödomstol.

Försvarsövningen Aurora 2023 genomfördes i slutet av april. Brandövningar och minröjningar var förlagda till Jönköpings flygplats. Detta ger anledning till oro. Jönköpings kommun har nämligen beslutat att satsa 50 miljoner på en ny övningsplats, eftersom den nuvarande är  ganska PFAS-förorenad, vilket man tidigare har sagt att man ska  åtgärda.

PFAS har via Tabergsån gått ut i Munksjön och sedan vidare genom kanalen till Vättern. Den är en miljöskandal om något. Det har gått 50 år sedan en vattendom kom om sanering av Munksjön. Nu är det dags att rena och sanera sjön. Tekniken finns, men finns viljan? Det är hög tid att något händer, inte minst när kommunen vill marknadsföra Munksjön som en plats för fiske och upplevelser av olika slag.

En eloge till Aktion Rädda Vättern, Vättern-Vänstern, Urbergsgruppen, Föreningen Rädda Munksjön och alla andra föreningar/sammanslutningar
och privatpersoner som vill PFAS-befria Sverige.

Nej tack till PFAS. Det är dags för politiken att vakna upp och exempelvis inte låta försvaret göra som man vill. Hälsan är den största rikedomen en människa kan ha.