Radar · Miljö

EU-parlament vill skrota naturrestaurering

EU-parlamentet är oenigt om kommissionens förslag till naturrestaurering.

Dödläget består i EU-parlamentet om den omtalade restaureringen av våtmarker och grönområden. Nu manas till slopande av hela förslaget.

I klartext handlar förslaget bland annat om hur ängar och våtmarker kan återskapas, skogar blandas upp och grönområden byggas i städerna. Helt nödvändigt anser miljörörelsen medan kritikerna ser dyra och ogenomtänkta åtgärder som hotar livsmedelssäkerheten.

Läget i EU-parlamentet är helt jämnt: tisdagens omröstning i miljöutskottet slutade oavgjort, 44 mot 44.

Därmed blir utskottets rekommendation till hela parlamentet nu att slopa förslaget, något som det ska röstas om bland alla ledamöter i Strasbourg, sannolikt om två veckor.

"Dålig lagstiftning"

Bra, tycker framför allt partierna till höger. Kristdemokratiska konservativa partigruppen EPP har varnat sina ledamöter för att de kommer att bli uteslutna ur gruppen om de inte röstar nej – även om det dementerats av tyske partigruppsledaren Manfred Weber. Alla som deltagit i utskottsomröstningarna har hur som helst haft order på sig att följa partipiskan.

Jessica Polfjärd (M) tillhör dem som vill att hela förslaget ska göras om av EU-kommissionen.

– Vi ser flera svenska perspektiv där vi inte är nöjda så vi ser helst att det här går tillbaka till kommissionen och att de får återkomma med ett förslag som är bättre, säger Polfjärd efter omröstningen.

TT: Drar inte det ut på tiden?

– Det är mycket möjligt men det är också ett ansvar vi har att inte rösta för dålig lagstiftning, säger Polfjärd.

Kompromiss?

De som stödjer förslaget har emellertid inte gett upp. Dels sätter man sitt hopp till att högern i den avgörande omröstningen i hela parlamentet inte ska få alla sina ledamöter att rösta som tyske partigruppsledaren Manfred Weber beordrat.

Dels skulle nya kompromisser kunna arbetas fram i sista stund.

Emma Wiesner (C) är en av de ledamöter som röstade nej på tisdagen, men ändå öppnar för att ändra sig. Hon vill bland annat se nya referensvärden på vilken natur som ska återställas och till vilka nivåer.

– Vi kan inte backa oss framåt. Vi ska kämpa stenhårt för att få fram kompromisser som vi kan stå för, säger Wiesner efter omröstningen i Bryssel.

Fakta: Naturrestaureringen i EU

EU-kommissionen lade i juni 2022 fram sitt förslag till naturrestaureringslag i syfte att ordna en ”fortsatt och hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologiskt mångfald”. Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050.

Bland annat föreslogs att andelen grönytor i städer ska ökas med minst tre procent till 2040 och fem procent till 2050. Varje medlemsland ska uppnå en rad förbättringar när det gäller allt från mängden fjärilar och fåglar till andelen skogar med träd i olika åldrar.

EU:s medlemsländer var oeniga, men röstade ja till sin syn på förslaget på ett miljöministermöte i Luxemburg den 20 juni.

I EU-parlamentet vill flera utskott skrota hela förslaget, vilket det nu ska röstas om bland alla ledamöter, sannolikt i mitten av juli.

Om parlamentet trots allt säger ja kan avslutande kompromissförhandlingar inledas med ministerrådet i höst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV