Radar · Inrikes

Nytt projekt ska stärka ungas sexuella hälsa 

En ny metod för att nå unga som är sexuellt utsatta eller risktagande prövas just nu inom ramen för ett projekt vid Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Syftet är att sätta in rätt form av stöd tidigt och i förlängningen förebygga allvarlig ohälsa. 

Metoden, Sexual health identification tool (Sexit), är evidensbaserad och har utvecklats för ungdomsmottagningar. Nu kommer elevhälsopersonal från hela landet att utbildas i metoden och tillämpa den i samtal. Erfarenheterna kommer samlas in genom en enkätstudie och ligga till grund för det fortsatta arbetet inom projektet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV