Radar · Miljö

Nej till vindkraft vid Stora Middelgrund

Det blir inget tillstånd för en vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Halmstad på västkusten. Regeringen meddelade sitt beslut i dag och anger som skäl att sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering.

Flera expertmyndigheter och intresseorganisationer har tidigare motsatt sig att tillstånd ges för det aktuella projektet, och även länsstyrelsen har nekat ett så kallat Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av vindkraftsparken.

– Regeringen arbetar hårt för att öka produktionen av fossilfri el och har nyligen gett tillstånd till två vindkraftsparker till havs utanför västkusten. Efter svåra intresseavvägningar har regeringen i dag kommit fram till att en etablering vid Stora Middelgrund skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt. Även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i regeringens bedömning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Ministern: Frustrerande debatt om vindkraft

Kräver besked om vindkraftsparker till havs

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV