Radar · Miljö

EU vill skaffa fler brandflygplan: ”Vi befinner oss i klimatkrisen”

Ett Canadair brandflygplan släcker bränder över byn Vati på Rhodos.

Mitt under extrem värmebölja och rasande bränder i Sydeuropa meddelar EU att de vill förstärka flottan av brandflygplan rejält. Det handlar om planerade kontrakt för tolv flygplan ägda av EU samt ytterligare tolv som ska förstärka de nationella flottorna.

Det senaste året har EU fördubblat sin flotta av brandbekämpande flygplan, efter förra årets förödande bränder i Sydeuropa. 13 flygplan blev 28. Detta år vill EU skriva kontrakt på ytterligare 24 flygplan, rapporterar Reuters.

– Situationen som vi ser i södra Europa visar att vi befinner oss i klimatkrisen. Den är redan här, säger Janez Lenarcic, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, till Reuters.

Tanken är att EU ska betala för tolv av flygplanen och att sex medlemsländer ska stå för de andra tolv, som då kommer ingå i deras nationella flotta. Länderna som ska underteckna uppges vara Kroatien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien.

– Vi skulle kunna få de första planen levererade två år senare. Och hela flottan skulle vara där i slutet av decenniet, säger Janez Lenarcic till Reuters.

Läs mer: 

Bränder fortsätter att härja runt Medelhavet – flyg ställs in

Fakta rescEU

EU har en civilskyddsmekanism kallad rescEU, där brandskydd är en del. Det är utformat som ett skyddsnät som hjälper till på olika håll när de nationella resurserna inte räcker till. En del av rescEU:s resurser är EU-gemensamma medan andra är nationella resurser.

Medlemsländerna kan efterfråga stöd från rescEU vid behov och ställer också sina egna resurser till förfogande för att hjälpa till på andra håll där set behövs.

Sverige har i dagsläget fyra skopande flygplan som är del av rescEU. De senaste två tillkom i slutet av maj i år.

Källa: MSB, RescEU

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV