Radar · Miljö

Beslut om försvarets utsläpp i Vättern kan tas till domstol 

Regeringen godkände den 27 april i år att försvaret får dränera Karlsborgs flygplats, vilket innebär att orenat grundvatten pumpas ut till Vätterns skyddsområde för dricksvatten. Området vid flygplatsen är förorenat av hälsoskadliga PFAS-ämnen.

Samtidigt godkände regeringen att flygverksamheten med stridsflyg, helikoptrar och transportflyg får femdubblas.

Föreningen Aktion Rädda Vättern motsätter sig planerna och anser att besluten strider mot viktiga bestämmelser både i miljöbalken och i EU:s regelverk. Den 26 juli ansökte föreningen därför om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Nu hoppas vi att den svenska rättsstaten ska fungera och att Högsta förvaltningsdomstolen upphäver regeringens beslut. Försvaret av vår demokrati innebär att se till att även regering och statliga myndigheter följer lagarna, säger Christer Haagman, miljöjuridisk talesperson för Aktion Rädda Vättern, i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Försvaret ska rena PFAS-ämnen men kritiseras för låg ambition

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV