Radar · Morgonkollen

Så mycket potatis blir aldrig mat

Mycket av den odlade matpotatisen i Sverige når aldrig livsmedelsbutikerna.

Tiotusentals ton potatis, en tredjedel av morötterna och upp emot hälften av alla jordgubbar når aldrig matbutikerna, enligt Jordbruksverket. I stället kasseras grödorna eller blir foder. Bland annat väder och vilda djur ligger bakom förstörelsen.

Att stora mängder grödor inte blir mat som tänkt, framgår av fyra färska rapporter från Jordbruksverket.

Exempelvis lämnade 17 procent av den odlade mängden matpotatis 2021 inte gårdar eller packerier för att bli mat. Det handlar om 75 000 ton och motsvarar 1,6 miljoner svenskars årliga potatiskonsumtion.

”Det är viktigt att förebygga livsmedelsförluster för att minska miljö- och klimatpåverkan, öka lönsamheten och stärka livsmedelsförsörjningen”, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

– En tredjedel av morötterna som odlades och packades i Sverige 2021-2022 blev inte mat varav merparten, 30 000 ton, sorterades ut efter skörd".

Sorteras bort

Bakom förstörelsen ligger väder i form av torka och regn, vilda djur, svampsjukdomar och insekter. Grödorna kan också skadas under upptagning och lagring eller helt enkelt sorteras bort i kvalitetskontrollen.

Enligt Jordbruksverket blir både skadade grödor och grödor som hade kunnat ätas foder och avfall.

Myndigheten vill se satsningar på odlingsmetoder, kunskap och teknik som bättre skyddar grödorna. Det kan handla om insatser som att dränera, bevattna, göra prognoser, kyla och lagra.

"Små skönhetsfel"

Kvalitetskraven behöver också diskuteras, enligt myndigheten.

”En konsumentundersökning visar att merparten av konsumenterna kan tänka sig att köpa potatis, frukt och grönsaker med små skönhetsfel, avvikande skal och form”, säger Karin Fritz på Livsmedelsverket i pressmeddelandet.

En annan lösning är att bättre ta tillvara det som inte kan säljas färskt i butik på annat sätt.

De fyra rapporterna är skrivna av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och framtagna inom ramen för ett regeringsuppdrag för att minska matsvinnet. Jordbruksverket samarbetar här med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Fakta: Så mycket blir inte mat

En tredjedel av morötterna i Sverige 2021–2022 blev inte mat. Merparten, 30 000 ton, sorterades ut efter skörd.

17 procent eller 75 000 ton av den odlade mängden matpotatis 2021 lämnade inte gårdar eller packerier för att bli mat.

Många jordgubbar blir kvar i fält efter avslutad skörd. Enligt en fallstudie i juni 2022 blev upp emot hälften av jordgubbarna kvar, varav en stor del var klass 1-bär.

3 procent av det odlade kvarnvetet, totalt 55 000 ton, förstördes i fält 2020 på grund av viltskador och väder.

Källa: Jordbruksverket