Radar · Utrikes

ICC utreder åter Filippinernas ”krig mot knark”

Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte.

Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag beslutar om fortsatt utredning av Filippinernas insatser i det som kallades krig mot drogerna.

Åklagare Karim Khan har bett ICC:s domare om att få återstarta en utredning, vilket de tillät på torsdagen. Brottsmisstankar rör de insatser som regimen tillät mellan november 2011 till mars 2019, och som åklagare Khan misstänker kan vara brott mot mänskligheten.

Utredningen lades ned 2021 sedan Filippinerna sagt att de misstänkta brotten utreds nationellt, och att ICC därför inte har jurisdiktion att granska händelserna. Men i beslutet konstaterade domarna att utredningen i Filippinerna inte rör sig framåt och att man därför återupptar en granskning.

Fler än 6 000 personer som misstänktes handha narkotika dödades i regimens insatser mot droger enligt filippinska uppgifter; oberoende organisationer tror att dödstalet är klart högre.

Många av dödsfallen ledde aldrig till gripanden, samtidigt som bland annat misstankar växte om att polis anlitat de motorcykelburna beväpnade gärningsmän som ofta utförde mord.

Dåvarande president Rodrigo Duterte försvarade insatserna med att de riktades mot ledare för knarkkarteller och mot langare.