Radar · Integritet

Snippamålet kan nå HD – ”Allvarlig miss”

Högsta domstolen kan ta upp fallet med mannen som friats för våldtäkt mot en tioåring eftersom det är principiellt intressant, enligt en expert.

Det så kallade ”snippamålet” kan hamna på Högsta domstolens bord.
För HD kan kärnfrågan om hur mycket domstolen ska anstränga sig för att förstå ett barn vara relevant.
– Just vid sexualbrott mot barn har det hänt, säger juridikprofessor Anna Kaldal.

Mannen dömdes för två fall av våldtäkt mot en tioårig flicka men friades sedan av Hovrätten för västra Sverige. Domstolen kunde inte tydligt definiera ordet snippa.

Protesterna mot domstolens beslut har varit massiva och krav på att domen överklagas hörs från flera håll.

TT har frågat Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet som forskar inom bevisrätt och barnrätt hur troligt det är att Högsta domstolen prövar fallet?

– Det första steget är att åklagaren väljer att ta fallet till HD, vilket man nog väljer att göra, säger hon.

TT: Hur troligt är det att HD tar upp fallet?

– Det är en knepig fråga eftersom HD:s uppgift inte är att bevisvärdera, det har två instanser redan gjort. Däremot kan HD ta upp ett fall som är principiellt viktigt och i detta fall skulle det kunna vara språkbruket.

– Domstolen är säker på att mannen har fört upp något i målsägandes snippa men det är osäkra på vad hon menar med ordet snippa. Då handlar det inte om bevisvärdering utan om frågan hur domstolen principiellt hanterar det faktum att de är osäkra på vad flickan menar.

TT: Har hovrätten gjort sitt bästa för att förstå det?

– Jag tycker inte det. De har tittat i svenska ordboken men det finns så mycket mer man hade kunnat göra när det handlar om ett så etablerat uttryck. Hade det handlat om en bilmotor eller ett dataintrångsmål hade man troligen tagit in en expert. I detta fall hade man kunnat be åklagaren att förklara vad ordet snippa är. Man hade också kunnat hålla ytterligare förhör med flickan och kalla in exempelvis en barnpsykolog som är van vid hur barn använder ord.

– Om HD tar upp fallet och bedömer att tingsrätten inte gjort tillräckligt för att förstå vad flickan menar kan de höra flickan igen eller till exempel kalla in en expert. De skulle också kunna visa målet tillbaka till hovrätten.

TT: Hur kan betydelsen av ett ord bli så viktigt?

– Åklagaren har bara yrkat på våldtäkt och då måste det gå att styrka att fingret kom in i underlivet. Om man då inte är säker på vad flickan menar med snippa så är man inte säker på att fingrarna fördes in i hennes underliv, och då är inte brottet våldtäkt bevisat. Det är hur rätten väljer att hantera denna fråga som är principiellt intressant.

TT: Anser du att HD bör ta upp fallet om det överklagas.

– Ja, det här är en allvarlig miss från hovrättens sida. Man borde ha ansträngt sig mer för att ta reda på vad flickan menade.