Radar · Utrikes

Skor och kanyler flyter i land på danska stränder

Efter att stormen Pia fått containrar att lossa från ett fraktskepp har saker spolats upp på stränderna i Danmark.

Arbetet med att städa upp kustremsan längs Jylland kan ta flera dagar. Stränderna är fulla av skräp och varor sedan ett fartyg i fredags förlorat sin last utanför Danmarks kust.

Kylskåp, skor, kanyler och plast – stränderna längs Västjyllands kust är fulla med förstörda varor och skräp som sköljt iland efter att ett lastfartyg tappat 46 containrar i havet. De senaste dagarna har frivilliga och strandvårdare arbetat med att rensa stränderna och under onsdagen fick de hjälp av hjullastare och lastbilar för att forsla bort skräpet.

Strandvårdare säger att saneringen troligen kommer att ta några dagar.

Det var i fredags som fartyget från rederibjässen Mærsk tappade containrarna i havet utanför Jyllands kust när den kraftiga stormen Pia drog in över Danmark.

Mærsk tar på sig ansvaret för städningen och har anlitat ett bärgningsfartyg som seglar runt Skagerrak för att försöka lokalisera och bärga de containrar som ännu inte sköljts iland.

– Det är vårt ansvar. Vi är här tills allt är städat och fullt beredda på att täcka de kostnader som kan vara förknippade med saneringen, sade Søren Thuen, säkerhetschef på Mærsk , efter mötet.

Frivilliga insatser

Många frivilliga har redan bidragit till att samla in det förlorade godset och lägga det i högar längs stränderna.

Beroende på rådande förhållanden kan ytterligare varor driva längs stränderna under de kommande dagarna.