Radar · Inrikes

MP: Slopa momsen på bröd och mjölk

Miljöpartiet föreslår i sin vårbudgetmotion förslag för totalt 16,8 miljarder kronor.

Miljöpartiet föreslår en rad satsningar på klimatet i sin vårbudgetmotion.
Momsen på basvaror som mjölk, bröd och ägg ska också slopas.

Bland annat vill partiet se återinförd elbilsbonus, en satsning på biogas och ett ”Sverigekort” för resande med kollektivtrafik.

– Klimatomställningen är akut och åtgärder måste göras här och nu för att vi ska undvika jättestora kostnader i framtiden, säger MP:s Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Partiet vill också slopa momsen på vissa livsmedel, eller basvaror, i tre månader och erbjuda gratis frukost till skolelever.

I budgetmotionen nämns basvaror som mjölk, ost, ägg, bröd, smör och grönsaker.

Ett urval av  Miljöpartiets förslag:
• Ett nationellt kort för kollektivtrafik. 4,3 mdr.
• Återinförd elbilsbonus. 1,6 mdr.
• Kompensation för borttagen skattebefrielse på biogas. 1,5 mdr.
• Klimatanpassning av samhällen. 1 mdr.
• Slopad moms på basvaror. 3,8 mdr.
• Gratis frukost i skolan. 0,5 mdr.
• Förhöjt bostadsbidrag räknas inte av. 0,2 mdr.
• Kompensation för 1957:orna. 3,3 mdr.
Källa: Miljöpartiet

Alm Ericson kritiserar regeringens vårändringsbudget och att regeringen inte ger besked om mer pengar till kommuner och regioner. MP vill möta det väntade underskottet som den offentliga sektorn står inför och föreslår att 24 miljarder kronor ska gå till detta nästa år.

– Vi ger besked. Välfärden går på svältkur, säger Alm Ericson.

MP vill också ersätta de så kallade 1957:orna för att de betalar en högre skatt än andra i pension.

Förslagen i ”skuggbudgeten” uppgår till totalt 16,8 miljarder kronor.

MP vill att 100 miljarder läggs på omställningen per år i tio år. För att finansiera sina satsningar vill Miljöpartiet förändra det finanspolitiska ramverket och låna pengar.

– Det skulle göra oss oberoende av fossila bränslen, säger Alm Ericson.