Radar · Inrikes

”Inte osannolikt att fler skred kan inträffa”

Räddningstjänsten avslutar sin insats vid skredområdet i Stenungsund.

Räddningstjänsten har avslutat sin insats vid skredet i Stenungsund – men området är fortfarande avspärrat.
”Det är inte osannolikt att fler skred kan inträffa”, uppger räddningstjänsten.

Från och med klockan 18 på tisdagen avslutar räddningstjänsten sin insats vid det skreddrabbade området vid E6:an utanför Stenungsund.

Området kommer dock fortsatt att vara avspärrat, eftersom länsstyrelsen har beslutat om ett tillträdesförbud.

”Bedömningen är att det är förenat med livsfara att vistas inom det ­drabbade området, eftersom marken fortfarande är instabil och det inte är osannolikt att fler skred kan inträffa”, säger Daniel Gillesèn, räddningsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen gör samma bedömning.

”Med beaktande av den stora risk för personskador som föreligger, gör Länsstyrelsen bedömningen att ett förbud för allmänheten att vistas inom området är nödvändigt”, står det i beslutet om tillträdesförbud.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV