Radar · Inrikes

Ytterligare en storbank går med vinst – ökar med 42 procent

Storbanken SEB redovisar ett starkare resultat än väntat för tredje kvartalet.

SEB redovisar igår en kvartalsrapport som visar på ett starkare resultat än väntat. Vinsten ökade med 42 procent, rapporterar Finansliv.

Storbankens intäkter har ökat från 16 552 miljarder till 20 979 miljarder. Det är drygt fem miljarder mer än under samma period, juli, augusti och september, förra året.

Rörelseresultatet ökade med 7 procent för banken jämfört från föregående kvartal.

"Rörelseintäkter är intäkter som en organisation eller företag genererar genom sin primära verksamhet, vilket vanligtvis är försäljningen av varor eller tjänster". Källa: ChatGPT.

Det som gav klirr i kassan ”var främst drivet” av räntemarginalerna. Det vill säga skillnaden mellan det banken betalar för låna och det den med bostadslån måste betala för att låna av banken.

Detta trots den ”lägsta tillväxttakten för utlåning till hushåll på tio år”, enligt en ny rapport från CSB.

"Räntemarginalen är en ekonomisk term som används för att beskriva skillnaden mellan räntekostnaden och ränteintäkterna för en finansiell institution, såsom en bank eller ett kreditinstitut." Källa: ChatGPT.

Foto: Fredrik Sandberg/TT 
Foto: Fredrik Sandberg/TT 

Hushållen har pressas

Samtidigt ökade kostnaderna för de med bostadslån. Enligt SVT:s Ränte­snurran har lånekostnaderna för ett bostadslån på tre miljoner kronor ökat med 4 675 kronor i månaden eller 56 100 per år hos SEB.

• I september i år var månadskostnaden 12 025 kronor (4,81 procent/3 månader).
• I oktober förra året var månadskostnaden för ett bolån på tre miljoner hos SEB 7 350 kronor (2,94 procent/3 månader).
Källa: SEB Genomsnittsräntor för bolån – historik

De svenska hushållens bostadslån låg på 4 103 miljarder i februari i år, enligt  SCB.

En överslagsberäkning med SVT:s Ränte­snurran visar svenska hushållens kostnad för sina bostadslån ökat med 639 miljarder under ett år.

Från totalt 10 052 350 000 kronor, utifrån 2,94 procent ränta, 16 446 191 667, med räntan 4,81 procent. En skillnad på 6 393 841 667 kronor.

Penningmängden i Sverige 

• 2022M07    5 025 322
• 2022M08    5 082 843
• 2022M09    5 022 835

• 2023M07    4 848 287
• 2023M08    4 831 408
• 2023M09    4 810 547
Källa: SCB Penningmängd, mkr efter månad och penningmängdsmått.