Radar · Inrikes

Så gick Eslövsflickan under samhällets radar

Flickan i Eslöv som skadades av frätande ättika levde i en familj som enligt åklagaren var isolerad, utan större kontakt med övrig familj, vänner eller andra.

Varken BVC, skola eller tandläkare larmade socialtjänsten. När en anmälan slutligen kom in hamnade den hos en överbelastad socionomkonsult – som larmat om att hon inte hann med.
Tre månader senare förs en sexårig flicka till sjukhus med magsäcken sönderfrätt av ättika.

Hon är avmagrad, livsfarligt nedkyld och har skador över hela kroppen. I åtalet mot föräldrarna framgår att misshandel och övergrepp förekommit under lång tid. Frågan alla ställer sig är varför samhället inte sett och ingripit.

Flickans hemkommun, Eslöv, slår ifrån sig: Rutiner och gängse lagstiftning har följts, upprepar förvaltningschefen för barn och utbildning, Jörgen Larsson, i intervju efter intervju.

Men polisförhöret med den inhyrda socionomkonsult som fick orosanmälan på sitt bord väcker frågetecken. Hon beskriver en pressad arbetssituation, där hon i ett svep fick en stor mängd ärenden, varav många krävande.

Orosanmälan gjordes i september 2022, men under de tre månader som gick innan flickan hamnade på barnakuten gjordes aldrig något hembesök i sexbarnsfamiljen.

Nu ska Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gå igenom kommunens hantering för att fatta beslut om en tillsyn ska inledas.

"Nya uppgifter"

”Detta är nya uppgifter för oss och vi har därför anledning att titta på ärendet igen för att fatta beslut om en tillsyn ska inledas”, skriver Joonas Terje, enhetschef på Ivo i ett mejlsvar till TT efter att ha läst polisförhöret med socionomen.

Totalt fick hon ansvar för cirka 22 ärenden när hon jobbade för Eslövs kommun under förra hösten, berättar hon för polisen. Orosanmälan kring situationen för barnen i familjen gjordes av sjukvården sedan mamman fått vård efter en olycka i hemmet.

Hon hade ett första möte med flickans föräldrar i oktober och socionomen förde anteckningar för hand. Men hon hann aldrig skriva in uppgifterna i datorn, eftersom socialtjänsten i Eslöv hela tiden gav henne nya, akuta ärenden.

Hon sade ifrån flera gånger att hon inte hann med. Men arbetsledaren inom socialtjänsten var enligt socionomen ”inte så intresserad av regelbundna genomgångar och ville inte ha mer än korta genomgångar och inte gå in i detaljer”.

Socionomen träffade de två äldsta syskonen i sexbarnsfamiljen, men när det var dags för nytt möte med mamman var hon inte längre nåbar, eftersom hon bytt telefonnummer.

Hembesöket avbokades

Till slut fick socionomen tag i pappan och ett hembesök för att träffa de övriga fyra barnen bokades in den 17 november, en dryg månad innan sexåringen hamnade på akuten. Men detta tvingades socionomen själv avboka på grund av den höga arbetsbelastningen.

I början av december fick sedan socionomen sjukskriva sig och när hon var tillbaka på jobbet på prov den 19 december visade det sig att ingen annan gjort något i ärendet. Socionomen behövde sedan sjukskriva sig igen och den 22 eller 23 december, bara något dygn innan flickan kom in till akuten, avslutades ärendet för socionomens del genom att hon överlämnade sina handskrivna anteckningar till en kollega.

"Ska inte se ut så"

– Det vi kan se här är att det sannolikt är så att konsulter är inne, att man har dåligt med tid och dåliga förutsättningar för att göra ett bra jobb, säger Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef inom Akademikerförbundet SSR, som organiserar många socionomer.

Han pekar på det faktum att antalet orosanmälningar kring barn ökat från 140 000 år 2010 till 420 000 år 2021, bland annat på grund av politiska beslut.

Men politikerna har inte i samma utsträckning ökat resurserna för att kunna hantera anmälningarna, påpekar Fredrik Hjulström.

I fackförbundets enkäter svarar ungefär en tredjedel av socionomerna att de har problem att nå upp till rättssäkerhetsnivån när de jobbar.

– Det är ett tecken på att det är fler än Eslöv som har kvalitetsproblem, säger Fredrik Hjulström.

Utebliven skolgång

Frågan kring Eslövsflickan är också varför inte orosanmälningar i hennes fall gjordes tidigare.

Under höstterminen 2022 hade hon, trots skolplikt för sexåringar, bara varit i skolan vid fyra tillfällen, varav det senaste i oktober. Skolpersonal säger i förhör att de övervägde att göra en orosanmälan, men det blev aldrig så.

Hennes kontakter med BVC präglades av många avbokade besök. Och vid de besök som gjordes konstaterades viktnedgång och en kraftigt avvikande längdutvecklingskurva. Läkare som granskat BVC-journalen i efterhand säger till polisen att detta i sig borde ha fått varningsklockorna att ringa.

Likaså hade hon under 2022 fått 22 kallelser till Folktandvården utan att föräldrarna tog henne dit. Folktandvården i Skåne gjorde en orosanmälan den 19 december – fem dagar innan flickan hamnade på sjukhus.