Glöd · Debatt

Varje tvivel på Natos oskuld måste undanröjas innan Sverige blir medlem

En bild på havet ovan gasläckan efter sprängningen av Nordstream 2.

Varje skymt av misstanke att USA och Norge gjort sig skyldiga till något sådant måste undanröjas innan Sverige blir medlem. Det anser Lena Jarlöv i dagens debattartikel om sprängningen av Nordstream. 

DEBATT: Eftersom USA och Norge är bland dem som misstänks för att ha genomfört sprängningen av gasledningen Nord Stream 2, måste alla förhandlingar om och förberedelser för Sveriges Natointräde pausas tills deras oskuld är bevisad. Att begå en sabotagehandling mot egna eller tilltänkta allianspartners, som medför förödande ekonomiska och miljömässiga problem för dessa, är ett synnerligen allvarligt brott. Varje skymt av misstanke att USA och Norge gjort sig skyldiga till något sådant måste undanröjas innan Sverige blir medlem.

Sprängningen skedde den 26 september 2022. Statsledningarna i USA och Nato pekade omedelbart ut Ryssland som boven, vilket genast accepterades av västliga dominerande medier, och därmed av allmänheten i USA och större delen av Europa. Endast en minoritet bestående av fredsforskare, frispråkiga militärer, fredsrörelser och en del oberoende journalister i USA och Europa tvivlade på att Ryssland utfört sprängningarna. I resten av världen har tvivlet på Rysslands skuld varit utbredd.

Ryssland saknade motiv. Varför spränga sin egen gasledning och göra sig av med alla framtida möjligheter att sälja gas till Tyskland och andra länder i Europa? Om man ville undanhålla Tyskland gasen hade det ju varit enklare att bara stänga gaskranen.

Motiv hade däremot USA, som hela tiden varit emot gasledningen, för att den skulle kunna göra Europa beroende av rysk energi. Att president Biden vill bli av med gasledningen säger han mycket klart inför TV-kamerorna vid ett besök av kansler Scholz i Vita Huset den 7 februari 2022. Vi ser Biden med underfundig min säga att om Ryssland invaderar Ukraina kommer det inte längre att finnas en Nord Stream 2. ”Vi kommer att göra slut på den”. På frågan hur det ska gå till säger han att han att han vet, ”jag lovar – vi kommer att göra det!”

Tre veckor tidigare hade Victoria Nuland, biträdande minister för politiska frågor i USA, sagt samma sak vid ett informationsmöte inför sitt departement. ”Jag vill vara mycket tydlig idag, Om Ryssland invaderar Ukraina, så kommer Nord Stream 2 på ett eller annat sätt att upphöra att finnas till.”

Efter att sprängningen var genomförd uttryckte Victoria Nuland sin tillfredsställelse för Senator Tom Cruz: ”Jag är mycket belåten över att veta att Nord Stream 2 nu ligger som en metallhög på havets botten.” Ekonomiskt har sprängningen gynnat både USA och Norge, där inkomsterna av fossilgas har mångdubblats.

Efter att sprängningen var genomförd uttryckte Victoria Nuland sin tillfredsställelse för Senator Tom Cruz: ”Jag är mycket belåten över att veta att Nord Stream 2 nu ligger som en metallhög på havets botten.” Ekonomiskt har sprängningen gynnat både USA och Norge, där inkomsterna av fossilgas har mångdubblats.

Den 8 februari 2023 kom så en artikel av den kände grävande journalisten Seymour Hersh, How America Took Out the Nord Stream Pipeline. Den 85-årige journalisten, som har blivit världsberömd genom sina avslöjanden av bland annat My Lai-massakern i Vietnam och de fasansfulla övergreppen i Abu Ghraib-fängelset i Irak, gör gällande att det var USA som planerade och genomförde sprängningen av gasledningen med hjälp av Norge. Tyskland ska ha varit informerat. Liksom vid de tidigare tillfällena förnekade Vita Huset kategoriskt och CIA kallade det för ren fiktion.

Hersh bygger sin mycket detaljerade berättelse på en anonym källa, vilket innebar att den lätt kunde avfärdas och tystas ned. Några sakliga invändningar gjordes inte från Vita Huset, trots att det finns mycket detaljerade anvisningar om människor, platser och tider i rapporten, som lätt skulle kunna kontrolleras. Mainstream media i USA rapporterade sparsamt och fokuserade på Vita Husets och CIA:s dementier. De dominerande medierna i Europa följde mönstret. Flera stora tidningar tog inte upp den över huvud taget med motiveringen att den byggde på en anonym källa.

Men Hersh’s rapport kunde inte tystas helt. Frågan diskuterades vid ett möte med FN:s Säkerhetsråd den 21 februari. Flera delegater krävde att en objektiv ingående undersökning under överinseende av FN skulle göras, men ingen enighet om det kunde nås. Rosemary DiCarlo, FN:s biträdande generalsekreterare för politiska frågor, konstaterade att FN inte är i stånd till att verifiera eller bekräfta någon av de anklagelser som förts fram och vill avvakta vad pågående nationella undersökningarna kommer fram till. Flera delgater anser inte att Sveriges och Danmarks undersökningar kan anses tillförlitliga och objektiva.

Den 3 mars besökte Scholz president Biden i Vita Huset för ett kort samtal utan närvaro av media. Den 7 mars rapporterade New York Times, Die Zeit och flera andra stora amerikanska och tyska tídningar att en proukrainsk grupp misstänks ligga bakom sprängningen, enligt amerikanska underrättelsekällor. Dessa källor är liksom Hersh’s anonyma. Sprängningen skulle ha genomförts av besättningen på en hyrd yacht.

Nyheten spreds snabbt och fick avsevärt mycket större uppmärksamhet i mainstream media i västvärlden än Hersh´s rapport och refererades relativt okritiskt, trots att också den bygger på anonyma källor. Den har fått mycket saklig kritik från fristående media, forskare och Seymour Hersh själv. Kritiken gäller både logistik, transport och genomförandet som anses vara helt omöjligt med en så liten yacht.

Tidigare har svenska försvarsforskare med flera hävdat att det krävs en stat för att planera och genomföra ett sådant sabotage. Efter rapporten om yachten sa en svensk försvarsforskare vid en intervju SVT att det visst kunde vara möjligt för en mindre grupp att genomföra sprängningen.

Eftersom sprängningen skedde inom svensk ekonomisk zon har Sverige genomfört en egen undersökning. Den har hittills hållits hemlig. Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare på Utrikespolitiska Institutet, sa i Sveriges Radio P1, Godmorgon Sverige den 12 mars, att det nog kunde uteslutas att Ryssland var skyldigt, eftersom det inte funnits några tecken på det i den svenska undersökningen. Om det hade funnits minsta tecken på att Ryssland sprängt gasledningen skulle detta inte ha hållits hemligt!

Vid mötet i FN:s säkerhetsråd talade USA:s, Storbritanniens och Frankrikes delegater mot en objektiv undersökning av sprängningen av Nord Stream 2. Genom sin vetorätt har de därmed kunnat hindra att en sådan undersökning kommer till stånd. Misstankarna att USA och Norge är skyldiga till dådet kvarstår alltså.