Radar · Miljö

Kolibakterier från kött bakom halv miljon urinvägsinfektioner i USA

Forskarna jämförde E.

Kolibakterier från kött ligger bakom cirka en halv miljon urinvägsinfektioner i USA varje år, enligt en ny studie. Den intensiva djurindustrin ökar riskerna för smittspridning, varnar forskarna. 

E. coli-bakterier är en grupp bakterier som normalt finns i tarmarna hos många djur, inklusive människor. En del av dem orsakar dock tarminfektion och diarré. Även urinvägsinfektioner orsakas främst av denna typ av bakterier.

Nu har en ny studie i USA visat att omkring en halv miljon av de totalt 6-8 miljoner urinvägsinfektioner som årligen rapporteras i USA troligen kommer från kolibakterier från kött.

Lance Price, en av forskarna bakom studien berättar för The Guardian hur de under ett års tid jämförde kolibakterier funna hos patienter på sjukhuset i den lilla staden Flagstaff i Arizona med de kolibakterier de kunde hitta i köttprodukter från stadens matbutiker, (produkter av kalkon, kyckling och gris).

– I slutet av året sekvenserade vi de E. coli vi hade samlat in, och eftersom jag lärt mig att E. coli anpassar sig till olika värdar – människor, kycklingar, vad som helst – genom att dra in paket med DNA, kunde vi titta på DNA-paketen och räkna ut deras statistiska relation till varje värd, säger han till tidningen.

Även resistenta bakterier

På så vis kunde forskarna uppskatta hur stor andel av bakterierna som kom från djurprodukter. Det visade sig att 8 procent av alla urinvägsinfektionerna härstammade från de olika köttprodukterna man testat. Översatt till hur många urinvägsinfektioner som årligen registreras i USA, kan man därför uppskatta att mellan 480 000 och 640 000 fall beror på bakterier från kött.

Troligen har de intensiva formerna av djuruppfödning bidragit till att öka riskerna för smittspridning.

– När du packar ihop djur väldigt tätt, grisar eller fjäderfän, och köper dem från samma uppfödare, ja, då kommer farliga stammar av E. coli att spridas väldigt snabbt, säger Lance Price till The Guardian.

Forskarteamet kunde också se att 11 procent av bakterierna var resistenta mot en vanlig typ av antibiotikabehandling som brukar ges mot urinvägsinfektion, något som dock är känt sedan tidigare.

Via urinblåsan kan kolibakterier även ta sig in i blodomloppet och orsaka infektioner där. Varje år dör mellan 36 000 och 40 000 personer i USA på grund av detta, en siffra som tros öka om bakterierna utvecklar mer antibiotikaresistens.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV