Radar · Inrikes

Staten växer – antalet anställda ökar

Trots att antalet statliga myndigheter har legat i stort sett still det senaste decenniet har antalet årsarbetskrafter har dock ökat med 7 000 under 2023, redovisar Statskontoret i sin årliga översikt – Statsförvaltningen 2023.

Vid årsskiftet fanns den 344 myndigheter under regeringen, vilket var en fler än första januari 2022. Men sedan årsskiftet har två̊ myndigheter upphört: Den lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningen Barsebäck och den lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningen Studsvik. I slutet av 2023 kommer ytterligare en myndighet att avvecklas: Statens medieråd.

Enligt rapporten har antalet myndigheter sedan 2015 varierat mellan 340 och 350. Flest myndigheter finns inom området samhällsskydd och rättsskipning.

Sedan 2005 har antalet myndigheter under regeringen minskat med nästan 200, från drygt 500 till 344.

Nästan en tredjedel av myndigheterna finns under Justitiedepartementet, 102 stycken, följt av Finansdepartementet 59 myndigheter.