Radar · Miljö

Rapport: ECB misslyckas med sin egen klimatplan

Ballonger från ett brudpar flyger i luften i närheten av Europeiska centralbanken i Frankfurt.

Europeiska centralbanken (ECB) har satt upp klimatmål om att hålla sig i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Men de äger fortfarande stora summor företagsobligationer i fossilbolag som Shell och BP – och stoppar dessutom sig själva från att göra sig av med dem, enligt en ny rapport från Greenpeace.

För två år sedan satte Europeiska centralbanken (ECB) upp en klimatplan om att deras verksamhet ska vara i linje med Parisavtalet. För ett år sedan presenterade de mer konkreta åtgärder och sa att de skulle se till att deras portfölj av företagsobligationer successivt blev allt mer klimatvänlig. Detta genom att fasa ut företagsobligationer med svag klimatrankning (där bland annat flera oljebolag ingår) och köpa fler med högre klimatrankning.

Processen startade i oktober förra året. Redan i februari i år meddelade man en rad förändringar i processen, för att i slutet av juni meddela att man helt överger arbetet med att aktivt köpa och sälja företagsobligationer. Det betyder att 385 miljarder euro är låsta tills vidare.

Kort sagt så har ECB backat från planen att rensa sin portfölj av smutsiga obligationer, konstaterar Greenpeace i en ny rapport.

Låsta investeringar i oljebolag

– I Europa och resten av världen kämpar människor och naturen med stigande temperaturer och extremväder. Trots att ECB bekräftar att de har mandat att vidta klimatåtgärder, har banken misslyckats med att göra sig av med klimatförödande obligationer i företag som utvinner fossila bränslen, exempelvis ENI, TotalEnergies, Shell och BP, säger Kuba Gogolewski, kampanjledare på Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa, i ett pressmeddelande.

Kontoret har gjort rapporten i samarbete med tre brittiska universitet – SOAS i London, West of England, och Greenwich.

I rapporten konstateras att banken, i och med sitt senaste beslut, nu är förhindrad att göra sig av med klimatskadliga investeringar. Om denna strategi inte ändras kommer ECB att äga företagsobligationer i fossilbolag som Shell och BP efter 2040 – samma år som EU ska ha minskat sina utsläpp med 90-95 procent jämfört med 1990.

Sverige ännu mer på efterkälken

– ECB behöver genomföra de löften som de redan har gett om att deras verksamhet ska bidra till att nå Parismålen, inte grönmåla och stötta fossilbolag. De har även påbörjat ett arbete med hur de ska undvika att förstöra biologisk mångfald som måste fortsätta. Sverige däremot ligger ännu längre efter i samma arbete. I den nya riksbankslagen lyser klimat och miljö med sin frånvaro, det enda krav som finns på hållbarhet är villkorat med att Riksbanken inte får göra ”avkall” på några andra krav, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat, Greenpeace Sverige, i pressmeddelandet.

Rapporten publicerades under onsdagen, dagen innan ECB-rådet har sitt nästa penningpolitiska möte. Greenpeace uppmanar på detta sätt ECB att presentera en ny strategi för att klara klimatmålet, och skriver vidare:

”Rapporten visar att ECB både kan och bör återgå till ett mer ambitiöst förhållningssätt för att flytta företagsobligationerna från klimatskadliga verksamheter till mer hållbara sådana.”

Nya kriterier krävs

I rapporten visas också att kriterierna för vad som är grönt behöver ändras. Med dagens modell tas inte tillräcklig hänsyn till absoluta utsläpp och hur väl företagen nått tidigare satta mål, vilket gör att oljebolag kan klassas som gröna nog för obligationsköp – även om de expanderar utvinningen av fossila bränslen.

Därför uppmanar Greenpeace ECB att ta fram ett klimatbaserat ramverk som kan styra detta arbete och göra det lättare att undvika grönmålade företagsobligationer.

Läs mer:

Fortsatta banklån till fossilindustrin: ”Omställningen måste finansieras”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV