Radar · Inrikes

Påverkanskampanjer kopplas till Ryssland

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar (M).

Påverkanskampanjer mot Sverige som syftar till att skada svenska intressen understöds bland annat av ryskstödda aktörer, enligt Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

– Sverige utsätts för påverkanskampanjer understödda av stater och statsliknande aktörer i syfte att skada svenska intressen, och ytterst svenska medborgare, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar vid en pressträff.

Enligt ministern deltar bland annat ryskstödda aktörer i att förstärka felaktiga påståenden om att Sverige som stat ligger bakom koranskändningar.

Pressträffen handlar om påverkanskampanjer mot Sverige med anledning av det försämrade säkerhetsläget till följd av den senaste tidens skändningar.

Uppmaning att skada

– Händelser som sammanfaller i tid med ett försvårat säkerhetspolitiskt läge och som har utförts av individer som ofta har en mycket svag koppling till Sverige, säger Bohlin.

– Vi ser hur dessa händelser återges på ett helt felaktigt sätt i informationsmiljön i syfte och ibland med direkt uppmaning att skada Sverige och svenska intressen.

TT: Menar regeringen att det finns tecken på att koranbrännarna agerar för att skada Sverige och till och med på uppdrag av uppdragsgivare utanför Sverige?

– Jag vill inte kommentera enskilda aktörer, men som jag konstaterade kan vi konstatera att den samlade bilden är att flertalet av de här aktörerna i grunden har en mycket svag koppling till Sverige som land, men ändå vill man i den internationella informationsmiljön låta påskina att det här är något Sverige gör, vilket är helt felaktigt.

Vid pressträffen medverkar även Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar.

Rysk agenda

– Ryssland använder de här tillfällena till att driva sin agenda i medier och kanaler man kontrollerar, och budskapen där syftar givetvis till att splittra oss i väst och till att skapa en ökad oro och polarisering här i Sverige.

– En given sådan ambition från rysk sida är givetvis att försvåra ett svenskt inträde i Nato.

Han konstaterar att myndigheten noterat minst en miljon publiceringar kopplade till Sverige sedan den senaste koranbränningen den 28 juni.

– Reaktionerna har varit mycket hätska och hatiska, både från individer och nätverk utanför Sverige.

Läs mer:

Kristersson gör uttalande om korankrisen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV