Radar · Inrikes

Samåkningsplattform lanseras på tisdag

"Folk börjar med samåkning av miljömässiga och ekonomiska skäl, men ett viktigt skäl till att de fortsätter är det sociala", säger Skjutsgruppens Mattias Jägerskog.

Snart släpps en ny samåkningsplattform för föreningslivet. Bakom den står Skjutsgruppen ideell förening som samarbetar med bland andra Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen.
– Vi lanserar den på tisdag och redan nu kan fler föreningar ansluta om de vill, säger Mattias Jägerskog, Skjutsgruppen.

Tillsammans har de tre föreningarna; Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Skjutsgruppen ideell förening drygt 300 000 medlemmar.

– Nu har vi ett projekt som heter Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning, där vi har stöd av Vinnova och Västa Götalandsregionen. Och det handlar om just att knyta ihop föreningslivet kring samåkning, säger Mattias Jägerskog, ordförande i Skjutsgruppen ideell förening.

Syftet är att såväl minska utsläpp som kostnader för privatpersoner. Samarbetspartners är även Göteborgs stad och Umeå kommun, som kommer ta del av öppna data om samåkning.

Sänka utsläppen till 2030

– Idén bygger på två olika fakta. Det första är att vi enligt Sveriges miljömål ska sänka utsläppen för inrikestransporter med 70 procent från 2010 till 2030. En stor del av utsläppen är privatpersoners fordon.

Nästa hänger ihop med en viktig komponent för att samåka – tillit, enligt Mattias Jägerskog.

– Den andra siffran är att 75 procent av Sveriges befolkning över 16 år är med i en eller fler föreningar, säger han och fortsätter:

– För att få samåkningen att fungera är tillit extremt viktigt. Vi har inte tid att bygga nya sammanhang, där man sedan ska bygga tillit, utan vi utgår i stället från sammanhang där tillit redan finns. Det är i föreningslivet; i ett innebandylag, en bostadsrättsförening eller ett byalag.

Mattias Jägerskog grundade Skjutsgruppen ideell förening 2007
Mattias Jägerskog grundade Skjutsgruppen ideell förening 2007. Foto: Privat

Hitta och erbjuda platser

Mattias Jägerskog berättar att plattformen, som lanseras den 28 februari 2023, dels ska underlätta för medlemmar att samåka med andra i samma förening, dels knyta föreningarna samman med varandra.

– Vi lägger in plattformen på föreningarnas egna hemsidor, och där kan kan du sedan hitta eller erbjuda platser i fordon till medlemmar i din förening eller andra som är anslutna. Det kan vara att åka och hälsa på mormor, åka till fjällen under sportlovet eller börja arbetspendla.

Vet du hur många som samåker i dag?

– Det är en orsak till att vi gör projektet tillsammans med Umeå kommun och Göteborgs stad, för att ta fram öppna data om samåkning, som ska hålla Trafikverkets standard, säger han.

Samåks det mycket utanför städerna?

– Ja, vi är ett avlångt land, så det är primärt utanför städer som samåkning växer. Här ser vi även möjlighet att hjälpa till med en hel resa, ska du till exempel hem till en by i Hälsingland, så kan du åka tåg första sträckan och om möjligt samåka sista biten.

Mattias Jägerskog hänvisar till att forskning visar att det finns flera fördelar med samåkning.

– Sammanfattningsvis handlar det också om den sociala aspekten. Folk börjar med samåkning av miljömässiga och ekonomiska skäl, men ett viktigt skäl till att de fortsätter är det sociala.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV