Energi · Syre förklarar

Så skyddar vi oss mot extremvädret

Skogsbränder är en av flera saker som tros öka som följd av klimatförändringarna.

Extrem värmebölja i södra Europa och storm och översvämningar här i Sverige. Om någon tvivlat på att klimatkrisen redan är här så borde de blivit överbevisade av sommaren som varit. Hur ska vi göra för att anpassa oss till det nya extremvädret? Syre listar fyra möjliga klimatscenarier och vad som kan komma att krävas.

Många minns den stora branden i Västmanland 2014 eller de extrema skogsbränderna 2018. I takt med ett varmare klimat ökar risken för skogsbrand, vi har sett det över hela världen  och det är en lågoddsare att det kommer bli vanligare även i Sverige. Så vad gör vi för att skydda oss?

En av de viktigaste sakerna att tänka på är givetvis att inte elda när det råder torka. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppmanar också alla skogsarbetare att genomgå en grundläggande brandutbildning och vara extra uppmärksam på olika risker – till exempel gnistbildning från maskiner – under torrperioder.

Du som äger ett hus bör se till att inte ha torrt gräs runtom huset och gärna vara förberedd genom att till exempel ha en fylld vattentunna och vattenslang nära till hands.

På samhällsnivå handlar det bland annat om att ha sattelitbevakning för att snabbt kunna upptäcka nya bränder och att snabbt kunna sätta in helikoptrar och brandflygplan. 

2. Översvämningar

Under stormen Hans blev hundratals källare översvämmade, liksom vägar och annan viktig infrastruktur. För att förebygga översvämningar ligger ett stort ansvar på kommunerna, men också på de som ritar och bygger husen.

En buss har fastnat vid en översvämning i Partille utanför Göteborg under ovädret Hans
En buss har fastnat vid en översvämning i Partille utanför Göteborg under ovädret Hans. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Att inte bygga för lågt och att se till att det finns bra vattenavrinning är självklara saker när man bygger nytt, men hur gör man med den bebyggelse som redan finns? En viktig sak är att se till så att det finns någonstans för vattnet att ta vägen. Parker och andra grönytor kan till exempel användas för att samla upp vattnet i städer. Man kan också bygga tak med växter som kan suga upp en del av vattnet, eller göra vattenbäddar där vattnet leds in och sedan sugs ner i jorden.

I många kommuner arbetar man nu med att bygga stora vallar och dammar som ska skydda städerna mot kraftiga översvämningar, men det är ofta väldigt dyra och komplicerade processer.

Som husägare kan du skydda dig genom att kontrollera takpannor och stuprör och köpa en pump om du är orolig för att källaren kommer översvämmas. Om en översvämning är på väg kan man också bygga sandvallar runt huset. Man kan också stoppa en översvämning i en källare tillfälligt genom att sätta en opumpad gummiblåsa eller en fotboll i golvbrunnen och pumpa upp dem försiktigt. Därefter kan man täta med plast och lägga på en sandsäck. 

Att få översvämning i källaren är inte roligt
Att få översvämning i källaren är inte roligt. Men med bra planering går det att skydda sig. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

3. Värmebölja

Lågvariga värmeböljor kan få väldigt svåra följdeffekter. Risken för dödsfall särskilt bland äldre ökar, därför är det viktigt att se till att det finns bra fläktar och ventilation på exempelvis äldreboenden och gruppboenden. En annan allvarlig risk är minskade skördar. Eftersom vi i Sverige är beroende av import av de flesta grödor kan vi drabbas även om det blir värmeböljor på andra håll i världen. Ett sätt att skydda sig mot det är att bli mer självförsörjande, som privatperson kan man också börja odla själv om man har en trädgård eller kolonilott. 

När man utsätts för hög värme minskar koncentrationsförmågan och omdömet vilket kan vara bra att känna till. Om du har husdjur är det också viktigt att se till att det får ordentligt med vatten och att aldrig lämna djuret på platser där de utsätts för väldigt höga temperaturer, till exempel i en bil.

Torka kan få katastrofala följder för matproduktionen
Torka kan få katastrofala följder för matproduktionen.Foto: Andreas Hillergren/TT

4. Vattenbrist

Värmeböljor kan också leda till vattenbrist, något som vi har märkt av på flera platser i Sverige, bland annat på Gotland. Var alltid extra sparsam med vattnet under långa torrperioder; duscha inte för länge och vattna inte med slang eller vattenspridare. Du bör givetvis inte heller fylla en pool om du har en sådan, eller vattna gräsmattan.

En lantbrukare utanför Uppsala har laddat med stora plasttankar med vatten för att gardera sig mot vattenbrist
En lantbrukare utanför Uppsala har laddat med stora plasttankar med vatten för att gardera sig mot vattenbrist. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

På Gotland har en del markägare gått samman och tillsammans återskapat och grävt ut befintliga våtmarker. Genom att vattennivån i våtmarkerna hålls uppe så sjunker inte vattennivåerna i brunnarna lika fort som tidigare.

Man kan också gardera sig genom att fylla dunkar med vatten som man förvarar svalt. Om det blir brist på vatten i din hemkommun kan kommunen ställa ut vattentankar på vissa platser dit man får gå och hämta vatten. 

Källor: MSB, Klimatanpassning.se, SVT.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV