Radar · Miljö

”Tungmetaller kommer finnas kvar i årtionden”

En oljeskadad svan i hamnen vid Krokås.

Ett redan pressat Östersjön har fått ytterligare en svår smäll i och med fartygsolyckan. Även när den synliga oljan, som skadar fåglar och strandliv, är borttagen kommer skadliga ämnen att finnas kvar hos fiskar och organismer under lång tid framöver.

Saneringsarbetet efter söndagens fartygsolycka när passagerarfartyget Marco Polo gick på grund går på högvarv. Minst 14 000 liter har fångats in men den har också börjat sjunka och mycket är redan i land.

Utöver att fåglar som smetas ner kan skadas av den tjocka oljan finns det andra och långsiktiga konsekvenser av denna typ av olja, berättar miljöforskaren Maria Granberg, vid IVL Svenska miljöinstitutet som är expert på oljeutsläpp.

Cocktail av ämnen

– Olja är en cocktail av olika ämnen där vissa är farligare än andra. Nu verkar det börja blåsa mer vilket gör att vatten kan pumpas in i oljan som då växer i omfång. Oljan kan också sjunka i det kalla vattnet och lägga sig lite under vattenytan. Då kan den spridas med strömmarna och är dessutom mycket svårare att se, den syns först när den når land, säger hon.

Till sista kommer oljan att hamna på havsbotten. Där finns det organismer som kan bryta ner vissa delar av den. Men tungmetaller och polyaromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande kan inte brytas ner eller bryts ner väldigt långsamt. De tas upp av små organismer som sedan äts av större och av fiskar.

– De ämnena är giftiga för små organismer men framför allt för ryggradsdjur. Kräftdjur och musslor är extra utsatta eftersom de inte flyttar sig så mycket. Dessa utgör i sin tur föda för fiskar som då får i sig gifterna.

Våren värre

Även om oljeläckan är en katastrof så är det positivt att den inträffade på hösten.

– Fåglarna har haft sina reproduktionsperioder och fiskarna har lagt sina ägg. Våren hade vart en betydligt sämre tid, säger Maria Granberg.

Eftersom Östersjön redan är hårt belastat är ett oljeläckage en extra hård smäll.

– Faktum är att samma typ av läcka för 50 år sedan sannolikt hade fått mindre konsekvenser. Ekosystemet är så hårt pressat nu av varmare temperaturer, överfiske och klimatförändringar, att det är tuffare för det att återhämta sig nu.

Även om oljeolyckor till havs är mindre vanliga nu än tidigare så är det bekymmersamt att den här typen av bränsle tillåts.

– Det finns marin diesel som är mer lättflytande. Även om den också innehåller gifter så är det en mindre komplex blandning och det blir det inte den här tjocka smeten som klibbar fast på fåglar. Det behövs en omställning av fartygsflottan till mer miljövänliga och klimatneutrala drivmedel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV