Radar · Miljö

Aktivister blockerade Stora Ensos massafabrik

Aktivister från Skogsupproret, Take Concrete Action, XR Stockholm, XR Uppsala och XR Gävle krävde stopp för ekocid och ohållbara skogsbruksmetoder vid Stora Ensos massafabrik i Gävle.

Under lördagen blockerade aktivister från flera olika grupper Stora Ensos massafabrik i närheten av Gävle. De kräver bland annat att företaget betalar kompensation för den ekologiska och sociala förstörelse som företaget har orsakat i Uruguay och Brasilien och uppmanar också svenska staten att sätta stopp för destruktiva skogsbruksmetoder inom Sverige.

Med flera samtida aktioner i Sverige och Finland under lördagen ville aktivisterna öka medvetenheten om Stora Ensos skadliga skogsbruksmetoder (såsom kalhyggesbruk) i Norden och hur företaget i flera länder i det globala syd är ansvarigt för miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

”Stora Enso är direkt ansvarigt för fysiskt våld, tvångsförflyttning av lokalbor och den katastrofala utarmningen av sötvattensreserver i Uruguay och Brasilien. Det högintensiva skogsbruket måste upphöra. Skogsbruket måste verka i balans med naturen samt vara socialt rättvist och ekonomiskt hållbart”, säger Sofia Olsson från Skogsupproret i ett pressmeddelande.

Vid massafabriken i Gävle hade aktivister från Skogsupproret, Take Concrete Action, XR Stockholm, XR Uppsala och XR Gävle satt upp banners som kräver stop för ”eko-mord”. Samtidigt demonstrerade aktivister från Elokapina (Extinction rebellion Finland) i Helsingfors, Rebellmammorna i Stockholm samt Extinction Rebellion i Malmö, alla med samma budskap.

En av världens största massaproducenter

Stora Enso är en av världens största producenter av pappersmassa och papper och en av de största privata skogsmarksägarna. Företaget är delägare i enorma eukalyptusplantage och massafabriker i flera länder i det globala syd. I Uruguay äger Stora Enso en av världens största massafabriker, Montes Del Plata, och kontrollerar tillsammans med det chilenska företaget ARAUGO cirka 250 000 hektar eukalyptusplantager.

Under våren 2023 uppstod en vattenkris utan motstycke i landet, något som skapade en stark nationell rörelse för vatten. Rörelsen höll skogsbolagen särskilt ansvariga för deras oansvariga användning av vatten, då eukalyptusplantage kräver omfattande bevattning.

Aktivisterna hänvisar bland annat till en rapport som visar hur Stora Enso och samarbetspartner har tillskansat sig mark genom så kallad land grabbing, där småbönder och urfolksgrupper har fördrivits med våld från sina traditionella marker i processen.

De kräver därför att Stora Enso återlämnar mark som tillhör urfolksgrupper och småjordbrukare och att Stora Enso bör finansiera program för återskapande av naturområden (”rewilding”) som förvaltas av lokala urfolksgrupper och småjordbrukare.

Demonstranterna i Sverige kräver också att den svenska regeringen inför ett omedelbart moratorium för avverkning av all återstående så kallad kontinuitetsskog (skog som aldrig varit avverkad) och förbjuder kalhyggen. De kräver även fritt och informerat förhandssamtycke i alla samrådsprocesser som rör traditionella samiska marker och en rättvis övergång från ett högintensivt skogsbruk till naturnära skötselmetoder; för att skydda biologisk mångfald, skogarnas kollager och mänskliga rättigheter.