Radar · Politik

Åkesson: ”Vi behöver börja konfiskera och riva moskébyggnader”

Partiledare Jimmie Åkesson (SD) talar under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson målar en mörk bild av Sverige i sitt tal på partiets kongress. Han vill också se ett omedelbart stopp för etablering av nya moskéer i Sverige.
– Vi behöver börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda.

Åkesson tar i talet upp den våldsvåg som Sverige sett under hösten och ställer den i kontrast till när han 1979 växte upp i ”ett av världens tryggaste länder”.

– Nu, nästan 45 år senare, tvingas jag uppfostra min tioåriga son i något som mest liknar vilda västern.

Något har gått sönder i Sverige, anser han.

– Vi har krig på gatorna i dag. Det skjuts och det sprängs som vi aldrig sett tidigare.

Han säger att jobbet med att städa upp denna oreda har börjat men att den ”fullständiga katastrofen” som drabbat Sverige inte är ett misstag utan en naiv, farlig Sverigefientlig politik.

– Sverigevänner. Nu är vi med och styr Sverige, vi ska göra Sverige bra igen.

Stopp för nya moskéer

Partiledaren vill också se ett stopp för byggandet av nya moskéer.

– Vi behöver ett omedelbart stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige.

– Vi behöver börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället.

Lagstiftningen ska enligt SD ses över för att polisen och Säpo ska kunna använda hemliga tvångsmedel mot religiösa församlingslokaler för underrättelser och insamling av bevis.

– Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort, säger Åkesson.

Kristersson biter ifrån

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterar att Sverige har en grundlagsskyddad religionsfrihet där kärnan är att enskilda får utöva sin religion enskilt och tillsammans med andra. Den gäller för alla – kristna, muslimer, judar och andra troende.

”I Sverige river vi inte gudstjänstlokaler. Vi ska som samhälle slå tillbaka mot våldsbejakande extremism oavsett grund – men det ska ske inom den demokratiska rättsstatens ramar”, skriver han i ett mejl till TT som ett svar på Åkessons utspel om att riva moskéer.

”De som uttrycker sig antisemitiskt eller hetsar mot muslimer kränker människor i vårt eget land och skadar Sverige och svenska intressen internationellt. Nu behövs samling – inte ytterligare polarisering.”

Finns frustration

När Åkesson, som varit partiledare sedan 2005, tar upp de punkter som Sverigedemokraterna fått igenom i Tidöavtalet med regeringen så nämner han framför allt migrationen och kriminalpolitiken.

– Sverige ska framöver kunna återkalla medborgarskapet för den med dubbla medborgarskap som förvärvat sitt medborgarskap på felaktiga grunder eller som begått grov brottslighet, säger han.

Det är ett parti med vind i seglen som under helgen samlats för landsdagar, som kongressen kallas. Partiet ligger i opinionsmätningar på runt 21 procent, något över valresultatet, samtidigt som andra partier i regeringsunderlaget tappat sedan valet.

Åkesson tar upp ytterligare straffskärpningar som regeringen och SD planerar och slår fast att det ska bli brottsligt att ingå i ett kriminellt gäng.

– Föreningsfriheten ska begränsas, det kan låta allvarligt, för kriminella sammanslutningar. Så har man en kriminell förening så får man inte ha det längre. Det ska helt enkelt vara brottsligt att ingå i en kriminell organisation.

Det blir ett ”paradigmskifte inom både kriminalpolitiken och invandringspolitiken”.

– Och det kommer mer, det kommer mycket mer.

Attack på Andersson

Åkesson lyfter också kriget mellan Israel och Hamas och att hela Sverige måste sluta ursäkta ”osvenska, ickedemokratiska och våldsbejakande värdesystem.” Han påstår, och refererar till riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S), att Socialdemokraterna inte är tydliga i sitt ställningstagande.

– Socialdemokraterna är snarare en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige, hävdar Åkesson.

– Nu har man sin röststarke riksdagsledamot Jamal El-Haj, som så sent som i våras deltog på en Hamaskonferens här i Sverige.

Åkesson påstår att partiledaren Magdalena Andersson (S) aldrig kommer att kunna bli statsminister igen utan ”islamisternas röster och stöd.”

– Uteslut medlemmar som inte klarar av att hålla rågången mot islamism och antisemitism, säger Jimmie Åkesson.

Texten har uppdaterats med kommentar från statsminister Ulf Kristersson (M).