Radar · Nyheter

Problematiskt lagförslag för att stoppa terrorism online

”Generellt är det ett problem när värdtjänstleverantörer ska agera domare”, säger Katarina Stensson, Piratpartiets partiledare.

Regeringen föreslår en ny lag där polisen kan ta beslut om sanktionsavgifter mot så kallade värdtjänstleverantörer som inte tar bort terrorisminnehåll från nätet. Det rapporterar webbtidningen Dagens juridik. Katarina Stensson, ledare för Piratpartiet, ser problem.

– Regeringens förslag innebär krafttag mot terrorismmaterial på nätet. Det är viktigt att Polismyndigheten har de verktyg som krävs för att på ett effektivt sätt bekämpa terrorism. De krafter i samhället som vill injaga rädsla måste motverkas och lagförslagen är en viktig del i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande den 17 mars.

I fjol började en ny EU-förordning gälla på området. I första hand är medlemsländerna ansvariga för att bekämpa terrorism, men i EU har det tagits fram ett direktiv i syfte att förebygga radikalisering, beskriver Europeiska rådet.

Polisen beslutar om avgift

Enligt direktivet kan myndigheter i EU-länder kräva att värdtjänstleverantörer avlägsnar terrorisminnehåll och de som levererar till exempel lagringstjänster måste vidta åtgärder om tjänsterna används för det. Förordningen är riktad mot texter, bilder, ljudupptagningar och videor.

Värdtjänstleverantör definieras av Internetstiftelsen som den som äger datorservrar och webbhotell där webbplatser och innehåll lagras.

I den svenska regeringens proposition den 14 mars får polisen mandat att ge viten och sanktionsavgifter mot värdtjänstleverantörer som inte följer förordningen. Om förslaget går igenom innebär det att polisen kan utfärda sanktionsavgifter, som lägst 5 000 kronor och i allvarliga fall på motsvarande fyra procent av leverantörens totala omsättning.

”Vad är terrorisminnehåll?”

Katarina Stensson, ledare för Piratpartiet, ser problem.

– Redan i dag har vi problem med vad som kan anses vara terrorisminnehåll. Generellt är det ett problem när värdtjänstleverantörer, som ofta är privata aktörer och inte ett rättsväsende, ska agera domare och besluta vad som är terrorismmaterial. Med risk för till exempel böter blir det lätt att de tar det säkra före det osäkra och överfiltrerar material, säger hon.

När EU-förordningen togs fram ansåg Piratpartiet att definitionen av terrorismmaterial var vag, och ”att den lika väl som faktisk terrorpropaganda också omfattar akademiska publikationer, journalistiska granskningar och avslöjanden om krigsbrott”, enligt partiets webbplats.

Regeringen föreslår även utökat uppgifts­utbyte mellan polis­en och Säpo. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.