Radar · Inrikes

Dödshjälpsläkare får inte legitimationen åter

Läkaren Staffan Bergström får inte tillbaka sin läkarlegitimation. Den drogs in i höstas och läkaren överklagade beslutet.

Staffan Bergström hjälpte sommaren 2020 en als-sjuk man att ta sitt liv. Mannen hade egentligen tänkt resa till en dödshjälpklinik i Schweiz, men resan ställdes in på grund av pandemin.

En förundersökning mot Staffan Bergström inleddes, men den blev nerlagd. Han anmäldes även till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som beslutade att han skulle bli av med sin läkarlegitimation.

Läkaren överklagade beslutet och på torsdagen meddelande förvaltningsrätten att hans legitimation även i fortsättningen ska vara återkallad. Domstolen anser att läkaren är uppenbart olämplig att utöva yrket.