Glöd · Debatt

Världspatrioter i en komplex värld

Jorden får hjärt- och lungräddning på klimatmötet COP27 i november 2022.

Vi har många och svåra problem att lösa tillsammans i den här världen, och då behöver vi varandra. Istället för att hålla fast vid en sorts global apartheid borde vi upprätta globala lagar, global rättsskipning och global välfärd, skriver Vladan Lausevic.

DEBATT. För fyra år sen var jag på en workshop om global demokrati i Berlin, organiserad av Democracy without borders. Ett av dom bästa minnena var filmen om Garry Davis – the world citizen number 1. Davis ,som under det andra världskriget var bombflygplanspilot, valde efter kriget att engagera sig för fred, solidaritet och medmänsklighet. Han startade bland organisationen World service authority som än i dag utfärdar ”världspass” för en mindre avgift.

Ett av Davis budskap var att han som individ var kulturellt amerikan och världslig som medborgare. Davis såg ingen motsättning i detta och menade att han som en världspatriot såg hela världen som sitt land som man ska bry sig om och förbättra. Hans idéer främjas i dag av bland andra världsfederalister i samband med kampanjer, som för ett demokratiskt valt världsparlament, som inledningsvis skulle kunna fungera ungefär som Europaparlamentet fungerar i dag.

Men att vara en världspatriot/medborgare är ofta svårt i praktiken, bland annat för att vi som människor fortfarande lever i en värld utan lagar, rättsskipning och välfärd på global nivå. Hur du får röra dig, arbeta och samspela är beroende av var du råkar bli född och vilket pass du får, om du ens kan få en laglig id-handling. Förutom att det finns likheter mellan nationalism och rasism rörande hur människor behandlar varandra, kan man även säga att mänskligheten lever i en sorts global apartheid, där vi är segregerade i olika nationer medan vi saknar gemensamma demokratiska institutioner.

Samtidigt som du läser denna text pågår diskussioner runt om i världen om komplexitet och hur människor kan bete sig i framtiden. Komplexitet är ett begrepp som används för att beskriva något som är svårt att förstå eller analysera på grund av många delar, samband och samspel. Där små förändringar kan ha stora och oväntade konsekvenser, ungefär som när ett ekosystem förlorar ett djur, samt där det kan vara svårt att förutsäga och kontrollera resultatet av systemförändringar.

Komplexiteten berör framför allt klimatfrågor som rörande situationen kring oceaner, uppvärmning, utsläpp, artdöd, föroreningar med mera. Plus att klimatfrågor hänger samman med mycket annat som människan gör och måste ha i vardagen som mat, energi, vatten, ekonomi och så vidare. I praktiken gör globala problem och utmaningar alla nationer och andra styrelseformer beroende av varandra, men politiska och populära samtal lägger oftast fokus på myter och föreställningar om självständighet, alltså oberoende.

Därför kan man säga att det senaste firandet och uppmärksammandet av nationaldagen innehåller flera felaktigheter och överdrifter. För visst har svenska staten haft perioder med politiskt oberoende av andra stater och organisationer. Men det moderna Sverige är, bland annat som EU-stat också beroende av andra, och det är värt att uppmärksamma det som är positivt och konstruktivt med vad Sverige har gjort under dom senaste 30 åren för den globala utvecklingen. Gräset vi går på liksom biosfären vi är en del av, allt är viktigt på samma gång när människor är beroende av varandra.