Radar · Miljö

Så hamnade Medelhavet i klimatstormens öga

En man bär sin dotter i famnen, på flykt från en av de stora bränder som de senaste dagarna rasat på den grekiska ön Rhodos.

Ovanligt extrem hetta har den senaste tiden hållit Sydeuropa i sitt grepp. Torkan är svår och bränderna förödande. Det handlar om tre fenomen som spås bli allt vanligare i Medelhavsregionen, enligt en FN-rapport. Regionen klassas av forskarna som en klimatmässig ”hotspot” – där de kraftiga temperaturökningarna får allt mer allvarliga följder för invånarna.

Det är FN:s klimatpanel IPCC som i en rapport återigen klassar Medelhavsregionen som en ”hotspot” – en beteckning som innebär att området anses vara särskilt utsatt för klimatförändringar.

I rapporten skriver forskarna att förändringarna, i form av bland annat stigande temperaturer, torka och våldsamma skogsbränder, också sker i allt snabbare takt – och med allt mer påtagliga effekter.

Bland annat riskerar tiotals miljoner människor att utsättas för potentiellt dödlig extremhetta av den typ som de senaste veckorna dragit in över delar av Sydeuropa i takt med att värmeböljorna blir allt mer intensiva.

Växande problem

Problem med torka och brist på dricksvatten riskerar också att förvärras ”på de flesta platser” i Medelhavsregionen.

Enligt IPCC-rapporten väntas sjöar och vattenreservoarer i området att under de närmaste hundra åren minska med upp till 45 procent. I den nordafrikanska delen av regionen väntas tillgången till ytvatten att minska med 55 procent.

EU-kommissionens observatorium för torka EDO varnade också redan i juni för att grundvattenreserverna i hälften av länderna i Medelhavsregionen befann sig på låga nivåer.

Fiskar kan utrotas

IPCC-rapporten tar också upp allvarliga ekonomiska följder av de stigande temperaturerna i området – bland annat för den för regionen så viktiga fiskerinäringen.

”Den förändring av Medelhavets ekosystem, som kännetecknas av minskad biologisk mångfald och av fler invasiva arter, har pågått sedan 1980-talet”, skriver forskarna i rapporten.

Forskarna varnar också för att en global uppvärmning på över 1,5 grader kan leda till att över 20 procent av den fisk som fiskas för kommersiella ändamål kan ha utrotats år 2060.

Torka allvarligt problem

Spanien är ett av de Medelhavsländer som drabbats hårdast av såväl extremhetta som av torka. Årets aprilmånad var den torraste någonsin, och i april uppmättes 38,8 grader i staden Córdoba – den högsta temperatur som någonsin hittills har uppmätts i Europa så tidigt på året.

I Italien utlystes 2022 nödläge i fem av landets norra regioner efter att landet drabbats av den värsta torkan på 70 år. Torkan ledde också till att Italiens längsta flod Po förvandlades till en lång sandsträcka – och även i år råder allvarlig vattenbrist i landet. Bland annat uppmättes i april den lägsta vattennivån på 70 år i landets största insjö Gardasjön, enligt EU:s miljöövervakningsprogram Copernicus.

Italien har också drabbats hårt av den senaste tidens värmebölja. I huvudstaden Rom sattes ett nytt temperaturrekord, 41,8 grader – över en grad varmare än det gamla rekordet, som sattes så sent som i juni förra året. På Sardinien noterades samtidigt 45 grader.

Medelhavsregionen bedömdes redan 2021 – i ett utkast till den nu aktuella rapporten från FN:s klimatpanel – vara särskilt utsatt för klimatförändringar.

2010 beräknade också en forskargrupp vid universitetet i Bern att intensiteten och längden på värmeböljorna i området hade ökat med upp till sju gånger sedan 1960-talet.

Förra sommaren var den varmaste som har uppmätts i Europa, enligt Copernicus. Hittills har temperaturen i vår världsdel aldrig korsat 50-strecket, men den symbolmättade noteringen befaras nu vara bara en tidsfråga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV