Radar · Politik

Regeringen vill satsa mer mot antisemitism

Statsminister Ulf Kristersson (M) under besök i Malmö Synagoga inför Förintelsens minnesdag.

Regeringen vill öka satsningen mot antisemitism bland unga.
– Alla elever i Sverige måste få en korrekt undervisning och vara mottagliga för den, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Han besökte på onsdagen Malmö, som tidigare fått mycket negativ uppmärksamhet på grund av problem med antisemitism.

Arbetet mot antisemitism är en prioriterad fråga för regeringen, uppger Kristersson.

– Vi vet ganska väl vilka grupper som är problematiska, säger statsministern.

Han pekar på nynazister, vissa vänsterextremister, islamister och ”en inte alldeles liten” grupp människor med rötter i Mellanöstern som ”odlar hat mot Israel” och ställer judar i Sverige till svars för vad som sker i Mellanöstern.

– Allt det här måste vi tala öppet och ärligt om, säger Kristersson.

Lärare ifrågasätts

Han pekar på att många lärare ifrågasätts av elever när de undervisar om Förintelsen och antisemitism. Därför fördubblas nu anslaget till 900 000 kronor för vidareutbildning för lärare och rektorer om bland annat antisemitismens historia.

– Vi ska ha riktigt duktiga lärare som kan undervisa i miljöer där sådan undervisning ifrågasätts, säger Kristersson.

I Malmö besökte han Malmö synagoga, som har en församling på cirka 500 medlemmar. Den har inrättat ett kunskapscenter för att motverka antisemitism. Där tar man emot skolklasser för att berätta om judiskt liv och traditioner. Där arrangeras också diskussionsgrupper för att ta upp till exempel vad är antisemitism och vad man kan göra för att förhindra den.

– Vi skapar en grogrund för förståelse. Jag tror att skolklasser lär sig och tar med sig något härifrån, säger den judiska församlingens informationsansvarige Fredrik Sieradzki.

Bra stöd

Enligt honom finns ett stort intresse från skolorna. Sieradzki tycker också att stödet från kommunen är bra. Malmö stad arrangerar bland annat hågkomstresor för att inte Förintelsen ska glömmas bort och stöttar lärare med handledning.

TT: Upplever du personligen att det är lättare att vara jude i Malmö i dag än för några år sedan?

– Ja, det tycker jag faktiskt. Men en del skulle säga att det inte spelar någon roll att vi synts så mycket, medan andra säger att det har det, säger Sieradzki.

Han berömde den förra regeringens insatser mot antisemitism när Kristersson kom på besök.

– Vi kommer att fullfölja och utöka, svarade Kristersson.